Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rok szkolny 2018/2019

Wielkość czcionki:
 

"ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY KOMÓRKOWE"
Miło nam zakomunikować, że nasza szkoła uczestnicząc w VIII Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół "Zbieraj baterie i telefony komórkowe" zajęła II miejsce (1068 kg) w kategorii duże szkoły na 1215 placówek z całej Polski. Pragnę podziękować panu Piotrowi Kowalczukowi za zaangażowanie w realizację programu oraz wszystkim którzy włączyli się w zbiórkę baterii i telefonów.
                                              Lidia Sromek
                                              koordynator

ZAPISY DO ŚWIETLICY

 

Wszystkich rodziców, którzy chcieliby zapisać uczniów na świetlicę w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o wypełnienie karty zapisu ucznia na świetlicę i przekazać ją do sekretariatu do 28.08.2019. Kartę można również wypełnić na miejscu w sekretariacie 8:00-14:00. Karta znajduje się tutaj lub w zakładce dokumenty.


 


 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W dniu 19.06.2019 (środa) - zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Klasa VIII i uczniowie, którzy otrzymują świadectwo z wyróżnieniem – godz. 8.00 - sala gimnastyczna

Msza szkolna na zakończenie roku szkolnego – godz. 9.00 – w kościele wszyscy uczniowie klas I – VIII

Klasy I - VII – godz. 10.00 - spotkania z wychowawcami w klasach.

 


ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach zaprasza wszystkich rodziców/prawnych opiekunów dzieci rozpoczynających od września w roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasie I w SP 8 na spotkanie organizacyjne. Zebranie odbędzie się w budynku sali gimnastycznej w dniu 18.06.2019 (wtorek) o godzinie 16.00.


Szanowni Państwo, 

w tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. 80 lat temu Polska jako pierwsza stawiła czoła zbrodniczej niemieckiej i sowieckiej totalitarnej nawałnicy. Bolesne skutki tego kataklizmu odczuwamy do dziś. Pamięć o tej tragedii łączy pokolenia i stanowi wyraz szacunku dla ofiary naszych przodków.

Organizacją obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w naszym regionie chcą się podjąć instytucje odpowiedzialne za przygotowywanie corocznego wydarzenia zwanego „Bojkowskim Wrześniem”.  Motywem przewodnim są przygotowywane trzy symboliczne wydarzenia: Alert, Msza św. oraz wydarzenia kulturalno-naukowe.

Początek obchodów ma miejsce na Bojkowskim cmentarzu, gdzie przy grobach Westerplatczyków, dzieci, młodzież, harcerze,  przedstawiciele wojska,  samorządowcy reprezentujący nasz region, duchowieństwo, zaproszeni goście oraz mieszkańcy dzielnicy,  biorą udział w uroczystym apelu. 1 września o godz. 4.45 rano, w świetle pochodni odczytywany jest apel poległych, wygłaszane są okolicznościowe przemówienia oraz odmówiona zostaje wspólna modlitwa w intencji ofiar II Wojny Światowej. Na grobach żołnierzy z Westerplatte, w asyście wojskowej warty honorowej, składane są wiązanki kwiatów i zapalane symboliczne znicze pamięci. 

Msza św. odprawiana w intencji chorążego Edwarda Szewczuka oraz kaprala Michała Plewaka jest wyrazem modlitewnej pamięci i prośbą o spokój dusz dla całej Załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. To również wołanie do Opatrzności Bożej: „Nigdy więcej wojny!”.

Wydarzenie kulturalno-naukowe jest spotkaniem nawiązującym do epizodów z historii Westerplatte, czasów II wojny światowej, jak również szeroko pojętej walki o słuszną sprawę i obronę pewnych wartości. Uczestnikami wydarzenia, są zawsze wyjątkowi goście. 

 

W poprzednich latach przygotowaliśmy następujące wydarzenia w ramach: 

2013 r.  Inauguracja roku przygotowań do obchodów 75 rocznicy bohaterskiej obrony Westerplatte. Występ Teatru Magazyn ze sztuką z monodramatem na podstawie dziennika załogi Westerplatte pt. Dziennik Kapitana w reżyserii pana Aleksandra Smolińskiego. 

2014 r. Uroczyste obchody 75 rocznicy bohaterskiej obrony Westerplatte. Cykl wydarzeń:

Inscenizacja młodzieży z Bojkowa pt. Każdy ma w życiu swoje Westerplatte, Otwarcie wystawy Westerplatte – okruchy pamięci z symulacja schronu bojowego, Premiera filmu Westerplatczycy z Bojkowa w oraz promocja książki Westerplatczycy z Bojkowa, Spektakl plenerowy Teatru A  pt. Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje, Spotkanie ze służbami mundurowymi oraz gra historyczna dla młodzieży,  Koncert zespołu Full Power Spirit pt. Westerplatte- Znajdź pomysł na siebie, Debata oksfordzka uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. Polskie Termopile przygotowana przez IPN Oddział Katowice przy wsparciu organizacyjnym Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

2015 r. Promocja książki wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt. Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989 autorstwa dr Krzysztofa Zajączkowskiego Książka nagrodzona została w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny roku. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć pana Sebastiana Michauszka Westerplatte – rok po

2016 r. Pokaz filmu  Za drutami – muzyka w Woldenbergu, spotkanie z reżyserem Włodzimierzem Dusiewiczem, powstańcem warszawskim i dokumentalistą oraz prelekcja dra Piotra Stanka, Kierownika Działu Naukowo – Badawczego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, na temat jenieckich losów Westerplatczyków. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa przekazana przez  Instytut Pamięci Narodowej Jenieckie losy oficerów września.

2017 r. Pokaz filmu „Westerplatte” z 1967 r. w reżyserii Stanisława Różewicza w 50. rocznicę premiery oraz spotkanie z aktorem Arkadiuszem Bazakiem, odwrócą roli kapitana Franciszka Dąbrowskiego.  Spotkanie poprowadził dr Krzysztof Zajączkowski,  autor książki wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989”

2018 r. Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt.  Jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas w wykonaniu zespołu młodzieżowego „Antyrama” z Bielska-Białej pod opieką pani Aleksandry Kluz. Wydarzenie wpisane zostało w ramach ogólnopolskiego programu „Niepodległa”. 

Wielką wartością obchodów Bojkowskiego Września stanowi zaangażowanie młodzieży, absolwentów Szkoły Podstawowej nr 8 Gliwicach Bojkowie, która tworzy swoisty łańcuch pokoleń. Dzięki ich wolontariatowi wydarzenie staje się dynamiczniejsze i pełne młodzieńczej pasji. 

Tegoroczne obchody w szczególny sposób łączą się ze środowiskiem harcerskim. Wybuch II wojny światowej  postawił przed Polakami nowe zadania. W obowiązku obrony kraju przed Niemcami i Związkiem Sowieckiego obok polskiego wojska stanęli harcerze, podejmując  heroiczną służbę dla ojczyzny.

Ruch zapoczątkowany we Lwowie przez Andrzeja Małkowskiego oszlifował wiele diamentów, dając Polsce skarb największy – ludzi, którzy zawsze byli gotowi stanąć w pierwszym szeregu w walce o niepodległość. Nie mogło być zresztą inaczej, polski ruch skautowy od początku różnił się bowiem od skautingu międzynarodowego. Najtrafniej ujął to sam Małkowski, stwierdzając, że harcerstwo to skauting plus niepodległość. Kiedy ponownie przyszło walczyć o wolną Polskę, harcerze nie wahali się, nie mieli wątpliwości, włączyli się do walki już od pierwszych dni września 1939 r.

Wybuch wojny zastał wielu polskich harcerzy na placówkach sanitarnych i w punktach obserwacyjno-meldunkowych. W dniu wkroczenia niemieckiego agresora do Katowic harcerze bronili się z wieży spadochronowej w Parku Kościuszki. 4 września 1939 nastąpiła kapitulacja załogi wieży spadochronowej w Katowicach. Według niektórych źródeł, Niemcy rozstrzelali wówczas 80 obrońców - harcerzy oraz byłych powstańców śląskich.

W obliczu realiów wojennych harcerstwo musiało działać, lecz forma jego działalności uległa diametralnej zmianie. Już 27 września 1939 Związek Harcerstwa Polskiego przeszedł do konspiracji pod nazwą „Szare Szeregi” a ich funkcjonowanie było ściśle powiązane z Delegaturą Rządu Rzeczpospolitej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej (wtedy jeszcze Służbą Zwycięstwu Polski i Związkiem Walki Zbrojnej).

Pokolenie wychowane w II RP, zmuszone do zdania egzaminu z patriotyzmu, uczyniło to celująco. To niesamowite, jak wiele ci młodzi ludzie byli w stanie poświęcić. Nadzwyczajnie dojrzali, gotowi oddać wszystko - zapłacić nawet najwyższą cenę, byle tylko pomóc ojczyźnie w tych trudnych dla niej czasach. Program tej największej młodzieżowej organizacji podziemnej okupowanej Europy skupiał się wokół trzech słów- „Dziś” – czyli bieżąca walka z wrogiem, „Jutro” – udział w powstaniu, „Pojutrze” – praca w wolnej Polsce.

W czasie Niemieckiej i Sowieckiej okupacji ziem polskich każda para rąk walczących w obronie ojczyzny miała wielkie znaczenie. Do akcji przystąpili harcerze z różnych części kraju, także z Kresów.  Takim przykładem była harcerska stanica z doliny  Seretu,  składająca się z  drużyn  Reniowa,  Trościańca,  Załoziec  i  Milna, nosząca imię  Orląt Lwowskich. Dowódcą młodego oddziału Szarych Szeregów były por. AK  Mieczysława  Pytlika a  kapelanem  ks.  Franciszka  Bajera. Podczas tzw. rzeź wołyńskiej 1943 r., kiedy wkoło płonęły polskie wioski, a Polacy ginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów,  12-17 letni harcerze i harcerki chwycili za  broń,  aby  bronić  swoich  rodzin  przed  rzezią  aż  do  roku 1945 - czasu  ekspatriacji,  czyli  wypędzenia,  do  dzisiejszej  Polski.  Tak jak obrońcy Westerplatte wiernie bronili naszej niepodległości od pierwszych dni II wojny światowej tak wiernie  wykonywali  treść  roty  przysięgi  żołnierskiej Armii  Krajowej, nigdy  też nie  zhańbili  się  zdradą  i  kolaboracją.  Młodzi ludzie pamiętający radiowe komunikaty z września 1939 r., które  dawały  nadzieje całej walczącej Polsce, że „Westerplatte broni się nadal!” były także dla harcerzy na  Kresach przykładem wytrwania w boju aż do końca. Symboliczne słowa spikera "Westerplatte jeszcze się broni" wygłaszane w pierwszych dni września urosły do rangi symbolu, stając się  inspiracją do podjęcia odważnej służby.

Ten znak dostrzegli harcerze ze Szczepu Grunwald, którzy w 40 rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września 1979 r. o godz. 4:45 na cmentarzu parafialnym w Bojkowie przy grobie chor. Edwarda Szewczuka  zorganizowali  pierwszy Alert harcerski, w którym wzięła udział młodzież oraz dorośli mieszkańcy Bojowa. Z całym ceremoniałem harcerskim  oddali należytą cześć i przywołali pamiętne i bohaterskie dni obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Od 2014 r. tradycja harcerskiego Alertu został wznowiona i jest stale kontynuowana. Tegoroczne, obchody „Bojkowskiego Września”  będą miały wiele akcentów harcerskich. Nawiązując do 80 rocznicy powstania Szarych Szeregów (wrzesień 1939 r.) zostaną szczególnie uczczeni spoczywający na bojkowskim cmentarzu harcerze tej organizacji działający w stanicy z doliny  Seretu na Kresach. Druhny i Druhowie w liczbie osiemnastu osób zostali zweryfikowani przez zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Warszawie i mają poczytne miejsce w pamięci  mieszkańców Bojkowa oraz działającego na terenie Gliwic Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Gliwice im. Ziemi Załozieckiej.

Kolejnym nawiązaniem do harcerskich motywów jest 40 rocznica zorganizowanego przez Szczep Grunwald Alertu na cmentarzu w Bojkowie z okazji wybuchu II wojny światowej, który miał miejsce 1 września 1979 r.

Wszystkie opisane wydarzenia, wchodzące w skład „Bojkowskiego Września” tworzą jedną całość i są skierowane do szerokiej liczby odbiorców. W związku z tym bardzo prosimy o weryfikację podanych propozycji i podanie własnych uwag na skrzynkę mailową turniejcieni@gmail.com. Ostateczne ustalenia chcemy sfinalizować do końca czerwca, tak aby można było wydrukować zaproszenia i przesłać zainteresowanym osobom i placówkom. Poniżej przedstawiamy szkic roboczy tegorocznych obchodów.  

 

Plan roboczy obchodów 80  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

oraz bohaterskiej obrony Westerplatte 1.09.2019 r.

Niedziela 1 września 2019 r.

 

godz. 4:45 Alert przy grobach Westerplatczyków - cmentarz parafialny w Bojkowie

godz. 5:45 Gawęda gościnna z ceremoniałem  harcerskim - park w Bojkowie

godz. 8:30 Msza św. koncelebrowana - kościół pw. Narodzenia N.M.P w Bojkowie

 

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej z prośbą o pokój na świecie i życie wieczne

dla bohaterskich obrońców naszej Ojczyzny oraz ludności cywilnej,

która zginęła następstwie działań wojennych.

 

 Za zmarłych chor. Edwarda Szewczuka i kpr. Michała Plewaka,

 obrońców Westerplatte 1939 roku.

 

W intencji Harcerek i Harcerzy ziemi gliwickiej i knurowskiej, Członków Szarych Szeregów

 oraz Szczepu Grunwald, by żywym Pan Bóg Błogosławił

 a tym, którzy odeszli na Wieczną Wartę dał życie wieczne.

 

Współorganizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach

Rada Dzielnicy Bojków

Parafia Narodzenia N.M.P w Gliwicach (do potw.)

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (do potw.)

Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej WST Westerplatte

Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział Gliwice im. Ziemi Załozieckiej

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej im. gen. J. H. Dąbrowskiego (do potw.)

ZHR I Gliwicka Drużyna Harcerzy „Ihlathi” (do potw.)

Skauci Europy I Drużyna Gliwicka św. Jerzego FSE

 

Jednostki wojskowe biorące udział

AGAT Gliwice (do potw.)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach (do potw.)

6 batalion powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego w Gliwicach

(do potw.)

 

Patronat honorowy

Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice (do potwierdzenia)

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

Uroczystości zostały włączony do ogólnopolskiego kalendarza wydarzeń związanych 
z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
oraz wieloletniego programu „Niepodległa”

 

 


 

WYCIECZKA DO WARSZAWY

Co warto zobaczyć w stolicy, jeśli mamy tylko 10 godzin do dyspozycji? Miejsc do zwiedzania jest mnóstwo, ale warto skupić się na kilku symbolach Warszawy. Tak było w przypadku uczniów klasy VI, którzy 6.06.2019 r. wybrali się na jednodniową wyprawę do serca Polski.

Zwiedzanie rozpoczęto od Placu marsz. Józefa Piłsudskiego, który jest najbardziej reprezentacyjnym placem stolicy. Tu zwiedzono Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Józefa Piłsudskiego, Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Ogród Saski i Krzyż Papieski upamiętniający mszę odprawioną przez Ojca Świętego, Jana Pawła II, na Placu Zwycięstwa w dniu 2 czerwca 1979 roku. Kolejnym etapem było Stare Miasto. Zaczęto od Pomnika Powstania Warszawskiego – monumentu znajdującego się na placu Krasińskich, który upamiętnia bohaterów powstania warszawskiego. Pomnik zlokalizowany jest w pobliżu włazu kanałowego, przez który 1 i 2 września 1944 r. powstańcy ewakuowali się ze Starego Miasta do Śródmieścia. Następnie grupa, udając się przez fortyfikacje staromiejskie - Barbakan, weszła na starówkę, na której znajduje się pomnik syrenki – symbol Warszawy. Na Uczniowie nawiedzili jedną z najstarszych warszawskich świątyń, czyli Bazylikę Św. Jana Chrzciciela. Następnie udali się na zwiedzanie Zamku Królewskiego. Odwiedzenie tego miejsca nie było tylko przejściem muzealnej trasy. Zamek Królewski w Warszawie jest ucieleśnieniem historii Polski, a w jego murach zaklęte zostały wieki kształtowania się polskiej państwowości, ustawodawstwa, a także wszelkie wzloty i upadki Księstwa Mazowieckiego, Królestwa Polskiego oraz II Rzeczypospolitej. Po pamiątkowym zdjęciu, z Placu Zamkowego grupa udała się spacerem po najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta. Na Krakowskim Przedmieściu zobaczono Pałac Prezydencki, luksusowy hotel Bristol, pomnik wieszcza narodowego – Adama Mickiewicza, oraz miejsca związane z młodością Fryderyka Chopina. Szczególną uwagę poświęcono Bazylice św. Krzyża, w której wnętrzu znajduje się epitafium z serce polskiego kompozytora. Po przerwie na posiłek uczniowie linią metra udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tu odbyła się długo planowana lekcja pt. „Powstańczy dzień powszedni”. Zajęcia dla grupy w bardzo ciekawy sposób poprowadził Pan Michał Komuda – z Działu Edukacji. Po kilkuminutowym wykładzie, który odbył się w głównej sali konferencyjnej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, uczestnicy wyprawy udali się na oprowadzanie po muzeum. Zwiedzanie tego nowoczesnego, multimedialnego miejsca przybliżyło uczniom jedno z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii narodu polskiego, stanowiące do dziś przykład heroizmu, męstwa i walki o wolność. Uczniowie poznali życie codzienne powstańców, umundurowanie, broń, fotografie autentycznych scen powstańczych, losy ludności cywilnej oraz dzieci. Obejrzeli samolot „Liberator”, którym dokonywano zrzutów broni dla powstańców. Poznali, w jaki sposób działała podziemna poczta polska. Dużym przeżyciem była możliwość przejścia kanałami i sprawdzenie, co mogli czuć powstańcy poruszający się nimi w różne dzielnice Warszawy. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego wiązała się jeszcze z jednym ważnym wydarzeniem. Specjalnie dla uczniów z Bojkowa przybył na spotkanie Pan Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim „Dusza”. Pan Włodek, który jest dobrze znany naszym uczniom z książeczki „Zaklęcie na W” oraz kilkukrotnych wizyt w naszej miejscowości opowiadał zebranym w auli o swoich przeżyciach z czasów okupacji niemieckiej w Warszawie podczas II wojny światowej. Szczególnie wspominał o swoim zaangażowaniu się organizację harcerską - Szare Szeregi. Na koniec spotkania, po podziękowaniach ze strony grupy z Bojkowa, dedykacjach i wpisach do książeczki „Zaklęcie na W” oraz pamiątkowym zdjęciu, zakończono wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostatnim etapem wizyty w stolicy były Złote Tarasy słynące z modnych zakupów i miejskiej rozrywki.

Dziesięciogodzinna wyprawa po stolicy dostarczyła uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Zyskiem była duża ilość informacji, które pomogły lepiej zrozumieć historię i poznać piękno Warszawy. Nie bez powodu wycieczka młodych bojkowian wypadła w czasie obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 2-10.06.1979 r.. Taki termin oraz miejsce stały się okazją dla uczniów aby zrozumieć i utrwalić ważne i historycznych słowa wypowiedziane przez Papieża Polaka w stolicy:

„Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu”.

„I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”

 


 

REMONT

W związku z prowadzonym remontem dachu na sali gimnastycznej ze względów bezpieczeństwa zostaje wyłączone dojście do Placu zabaw obok sali gimnastycznej. Prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń i poinformowanie o tym fakcie dzieci.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 Gliwice

dnia 12-06-2019 


 

  LETNI NABÓR DO DRUŻYNY HARCERSKIEJ W BOJKOWIE

  

            19 Gliwicka Drużyna Harcerska ogłasza nabór do drużyny. Letni nabór przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z klas IV – VI. W ramach zbiórek odbywać się będą warsztaty, prelekcje, spotkania, gry na orientację oraz wyjazdy i wycieczki. Wyjścia na ściankę wspinaczkową czy żeglowanie na Dzierżnie.

             Pierwsza zbiórka dla chętnych odbędzie się w sobotę 8 czerwca o godzinie 10:30 w pomieszczeniach RADY DZIELNICY BOJKÓW /ul. Łanowa 2/. Harcerzy będzie można spotkać podczas promocji w dniu 6 czerwca / czwartek/ w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach – Bojkowie.

             19 GDH jest laureatem Nagrody Ministra Obrony Narodowej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice, w ramach swojej działalności wspomaga akcje społeczne jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy zbiórkę żywności dla potrzebujących.

 

do zobaczenia, Czuwaj

 


 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

W ramach programu „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI” nasza szkoła w dniach 27.05.- 3.06.2019r. organizuje zbiórkę elektrośmieci. Zużyty sprzęt należy dostarczyć w godz. 7.00-17.00 na wskazane miejsce.


75 ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO

Od historycznego zwycięstwa polskich żołnierzy pod Monte Cassino minęło 75 lat. W dniach 18-19 maja 2019 r., na terenie dzielnicy Gliwic – w Bojkowie, odbyły się uroczystości rocznicowe. Były one związane z upamiętnieniem trzech żołnierzy 2. Korpusu Polskiego - śp. Franciszka Baja, śp. Michała Krupnickiego, śp. Piotra Łakomskiego spoczywających na parafialnym cmentarzu.

Bitwa o Monte Cassino była jedną z najważniejszych bitew podczas II wojny światowej. Stanowiła ona kluczową punkt w Europie, z którego alianci mieli uderzyć na Niemców i dojść do Berlina. Masyw Monte Cassino wraz ze znajdującym się na wzgórzu klasztorem benedyktynów był w czasie wojny kluczową niemiecką pozycją obronną na tzw. linii Gustawa, mającą uniemożliwić aliantom zdobycie Rzymu. Trwająca od stycznia do maja 1944 r. bitwa była jedna z najbardziej „międzynarodowych” batalii. W szeregach alianckich walczyli żołnierze z Wielkiej Brytanii, USA (w tym Amerykanie japońskiego pochodzenia), Polski, Indii, Nowej Zelandii (w tym Maorysi), Francji, Tunezji i Maroka. Ostatecznie Monte Cassino 18 maja 1944 r. po bardzo ciężkich walkach zdobyli Polacy, a ich czyn przeszedł do historiografii jako jedno z najważniejszych wydarzeń podczas II wojny światowej. W czasie tej batalii po raz pierwszy jednostki Polskich Sił Zbrojnych wystąpiły w samodzielnym związku taktycznym. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

W sobotę 18.05.2019 r. na terenie parku i okolicznych pól odbyła się gra terenowa dla dzieci przygotowana przez Skautów Europy z zastępu „Brzana” oraz młodzież z Bojkowa pt. „Bitwa o Monte Cassino 1944”. W wydarzeniu wzięło udział ponad sześćdziesięciu uczestników, którzy wcielając się w żołnierzy 2. Korpusu Polskiego i odgrywając tzw. Szlak nadziei, odtworzyli zwycięską bitwę o benedyktyński klasztor na Monte Cassino.

Głównym punktem obchodów rocznicy były niedzielne uroczystości. W kościele p.w. Narodzenia N.M.P w Bojkowie 19 maja 2019 r. o godz. 10:30 została odprawiona msza św. w intencji żołnierzy 2. Korpusu Polskiego - śp. Franciszka Baja, śp. Michała Krupnickiego, śp. Piotra Łakomskiego. Eucharystię sprawował ksiądz harcmistrz Piotr Larysz - prefekt Zespołu Szkół im. I. Paderewskiego w Knurowie; kapelan Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu, gdzie odbył się Apel Pamięci. W wydarzeniu udział wzięli – rodziny i przyjaciele Montekasinczyków z Bojkowa, kapłani, przedstawiciele Rady Dzielnicy Bojków, delegacja nauczycieli, dzieci i rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojkowie, członkowie Szarych Szeregów, przedstawiciele Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie, członkowie Koła Emerytów, górnicy, służba liturgiczna, poczty sztandarowe, mieszkańcy dzielnicy. Wśród gości, którzy przybyli do Bojkowa obecni byli - delegaci Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Gliwice, przedstawiciele dzielnicy Zatorze, lokalne media, harcerze ZHP Knurów i Skauci Europy z 1. Drużyny Gliwickiej oraz przedstawiciele różnych środowisk. Każdy z uczestników uroczystości wchodząc na cmentarz, miał wpięte w klapy marynarek i ubrań papierowe czerwone maki, które przypominały o ofierze polskiego żołnierza.

Wydarzenie upamiętniające bitwę o Monte Cassino były przypomnieniem, że Polacy a wśród nich trzej mieszkańcy Bojkowa walczyli o wolną Polskę w różnych miejscach świata — w tym na obcej ziemi, jaką były Włochy. W tym kontekście na początku uroczystości odśpiewano hymn narodowy - „Jeszcze Polska nie zginęła”. „Pieśń Legionów Polskich”, która powstała właśnie na ziemi włoskiej dodawała otuchy walczącym na Monte Cassino Polakom, którym byt narodowy również „obca przemoc wzięła”.

Prowadzący uroczystość, tegoroczny maturzysta - Tomasz Szymański, odczytał opis „Szlaku nadziei” z udziałem żołnierzy śp. Franciszka Baja, śp. Michała Krupnickiego, śp. Piotra Łakomskiego. W skierowanym przekazie znamiennie wybrzmiały słowa mówiące o świadectwie i przedłużeniu II Rzeczypospolitej, woli oddania życia dla świętej sprawy Ojczyzny, oraz walki o poszanowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Po modlitwie poprowadzonej przez proboszcza ks. Bogdana Benedika minutą ciszy uczono wszystkich polskich żołnierzy walczących o Wolną i Niepodległą Polskę.

W trakcie ceremonii młody skaut - Maciej Suchanek, wykonał na trąbce Hejnał Mariacki, który nawiązywał do wydarzeń sprzed 75 lat, kiedy to 2. Korpus Polski dokonał zwycięstwa, a z ruin klasztoru rozbrzmiał ten znamienny sygnał na całą okolicę. Wiersz Leszka Czajkowskiego pt. „Monte Cassino” ukazujący bitwę w nowej perspektywie recytował z pasją i zaangażowaniem uczeń VII klasy - Michał Midzierski ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie. Na upamiętnieniu nie mogło zabraknąć pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino”, której wysłuchano w postawie godnej hymnu państwowego. Utwór, stanowiący szczególne dobro kultury i posiadający historyczne i emocjonalne znaczenie wykonał we własnej aranżacji Marek Stasiak – utalentowany młodzieniec z Bojkowa.

Na okoliczność organizowanych w Bojkowie uroczystość 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, z Sekretariatu Stanu w Warszawie został skierowany list Pani Anny Marii Anders. W odczytanym tekście, córka generała Władysława Andersa w szczególności nawiązał do symbolicznego odznaczenia grobów Montekasinczyków z Bojkowa - „Jestem niezwykle wzruszona, że w ramach tegorocznych, poszerzonych obchodów, na płytach grobów śp. Franciszka Baja, śp. Michała Krupnickiego, śp. Piotra Łakomskiego zostaną położone kamienie przywiezione z Monte Cassino(…). Będzie to jakże symboliczne połączenie dawnych towarzyszy broni, którym w te szczególne dni oddajemy cześć, honor, pamiętając, iż to dzięki ich przelanej krwi Polska mogła odzyskać utraconą Wolność. Niech spoczywają w pokoju. Cześć ich pamięci!”

Kulminacją wydarzenia był dokładnie momentem odznaczenia grobów żołnierzy 2. Korpusu Polskiego kamieniami przywiezionymi z Monte Cassino. Kamienie zostały sprawdzone do Bojkowa przez Tomasza Szymańskiego w jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pracę nad wyeksponowaniem trzech kamieni i umieszczeniem tabliczek z napisem „TU SPOCZYWA ŻOŁNIERZ WALCZĄCY O MONTE CASSINO 1944” wykonał zakład kamieniarski Skrzypczyk z Przyszowic. (Zakład wcześniej wykonał nagrobki dla Westerplatczyków z Bojkowa). W trakcie ceremonii potrójna delegacja udawała się po kolei na groby śp. Franciszka Baja, śp. Michała Krupnickiego, śp. Piotra Łakomskiego. Skaut, w białych rękawiczkach zanosił tabliczki z kamieniem z Monte Cassino. Dziewczyna i chłopiec z Klubu Cichociemnych działającego w Szkole Podstawowej nr 8 w Bojkowie składali wieniec z maków przełożony biało-czerwoną wstęgą oraz zapalony znicz. W tym czasie młodzi artyści - Zuzanna Graicke na klarnecie oraz Maciej Suchanek na trąbce wykonywali utwory instrumentalne.

Na zakończenie obchodów nastąpił jeszcze jeden, bardzo symboliczny akcent. Otóż 75 lat temu,18 maja 1944 r. o godz. 11.40 gołąb pocztowy przyniósł dowództwu 2. Korpusu Polskiego telegram od żołnierzy ze wzgórza Monte Cassino. Na bloczku meldunkowym napisano tylko jedną literkę. "V" jak "Victory. Było to zaskakujące, że tak wielkie zwycięstwo można było streścić nawet nie w jednym słowie, ale w jednej literce V. Na pamiątkę tego wydarzenia z cmentarza w Bojkowie został wypuszczony w niebo także biały gołąb z hodowli pana Marka Mazurka, który przypomniał zebranym o Victorii Polskiego oręża oraz benedyktyńskie zawołanie dla świata Ordo et Pax – Ład i Pokój.

Organizatorem obchodów 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino była lokalna społeczność. Uroczystość była okazją do spotkania się rodzin żołnierzy, mieszkańców dzielnicy oraz przybyłych gości – wszystkich, którym zależało, aby pamięć o Montekasinczykach odżywała w świadomości mieszkańców Bojkowa i Gliwic. Uczestnicy wydarzenia wyrazili wolę kontynuowania uroczystości w ramach okrągłych rocznic - co pięć lat, aby świadectwo o polskim zwycięstwie na Monte Cassino trwało w obecnych i przyszłych pokoleniach.

Foto: Katarzyna Krajewska


 

GRA TERENOWA

Z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy bitwy o masyw Monte Casino, chcieliśmy – jako grupa młodzieży – podnieść poziom świadomości dotyczący tej historycznej batalii wśród dzieci. To przecież właśnie ona otworzyła aliantom drogę na zajmowany przez faszystów Rzym, a z Wiecznego Miasta szlak wiódł prosto na Europę! Jednak co to znaczy dla dzieci w wieku od dziewięciu do jedenastu lat? Zapewne niewiele. Dla nich takie sformułowania jak alianci, faszyzm, droga na Rzym, szlak na Europę są abstrakcją. Zatem jak dotrzeć do najmłodszych, którzy jeszcze do pewnych pojęć nie dojrzeli, a o innych nie mają na swoim etapie edukacji żadnego pojęcia? Tutaj nasi podopieczni, właściwie na każdym kroku, sami udzielają nam odpowiedzi; za pomocą zabawy. Gra, która w istocie jest naśladownictwem rzeczywistości, poprzez połączenie wysiłku umysłowego z fizycznym oraz sporą porcją wyobraźni, przenosi graczy w sam środek wydarzeń, prosto do obozu werbunkowego gdzieś w środkowej Rosji… To tutaj zaczyna się odyseja żołnierzy gen. Władysława Andersa, a co za tym idzie przygoda naszych milusińskich. Do rozstawionego w parku namiotu ustawia się długa kolejka ochotników, gotowych na przeżycie niesamowitej przygody. Na początku każdy otrzymuje „kartę werbunkową” i przydział do jednego z pięciu oddziałów: 1 Batalionu Strzelców Karpackich, 13 Wielińskiego Batalionu Strzelców, 16 Lwowskiego Batalionu Strzelców, 12 Pułku Ułanów Podolskich, 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W każdej z jednostek znajduje się dowódca grupy, wybrany spośród jej członków oraz opiekun - dziewczyna z Klubu Cichociemnych z szóstej klasy, która odpowiada za dyscyplinę całej grupy. Około czterdziestu świeżo zwerbowanych rekrutów ustawia się w długim szeregu. Wizytuje ich nie lada kto, bo sam gen. Anders. Przywitał zgromadzonych: „Żołnierze! Znajdujemy się w Rosji. Zostaliście powołani do służby, aby walczyć o wolną i niepodległą Polskę! Przybyliście z różnych stron: ze Lwowa, Przemyśla, Poznania i Warszawy. Wyszliście z sowieckich łagrów i obozów jenieckich, aby stawić czoła faszyzmowi! Nasza droga będzie długa, żmudna i mozolna, a los naszego Narodu jeszcze nie jest pewny, ale w chwilach zwątpienia przypomnijmy sobie nasz cel, cel jakim jest wyzwolenie Ojczyzny z rąk okupanta! Czymże wprawdzie jest Ojczyzna? Słowo to oznacza dosłownie: ziemia naszych ojców. My - plemię Piastowe, musimy bronić naszej ziemi będąc z dala od jej granic. Choćby przyszło nam przejść cały świat, to dojdziemy do Polski, bo tam pozostawiliśmy nasze domy, rodziny i serca. W każdym wojsku musi być dyscyplina. Żołnierze mają obowiązek słuchać się oficerów, w przeciwnym razie zostaną usunięci z Armii; a służycie w nie byle jakiej Armii: w Drugim Korpusie Polskim, pod dowództwem mnie, to jest generała Władysława Andersa. Najpierw przejdziecie trudne szkolenie wojskowe, abyście mogli poradzić sobie w nieznanym i pełnym pułapek terenie! Zajęcia odbywać się będą na pięciu stanowiskach, do których podchodzić będziecie na zmianę całymi oddziałami, każdy z oddziałów w danej chwili na jednym. Zmianę stanowiska oznaczać będzie sygnał trąbki. Na pewno spotkam się z Wami, żołnierze, jeszcze nie raz. Więc do zobaczenia! Czas działać! Do walki o wolną Polskę!”. Po okolicznościowym przemówieniu młodzi żołnierze rozpoczynają to, od czego zaczyna się służba w każdej armii świata, czyli szkolenie wojskowe. Na pięciu warsztatach opanowują techniki: pierwszą pomoc, sygnalizację (alfabetem Morsa, za pomocą chorągiewek sygnałowych), ekspresję (nauka piosenki „Czerwone Maki”), szyfry oraz ma miejsce wizyta na bojkowskim cmentarzu, gdzie przewodniczki opowiadają o montekasyńczykach tam pochowanych i zmawiają z dziećmi krótką modlitwę. Po szkoleniu czas na akcję. Dźwięk trąbki (powtarzane po wielokroć „A” z alfabetu Morsa) zwołuje wszystkich do „bazy” koło domu kultury i po spożyciu prowiantu w postaci wafelków i soku nieustraszeni polscy żołnierze ruszają dalej w teren. W lasku za cmentarzem rozstawione są punkty, będące celem każdej drużyny. Na samym początku tego etapu jest stanowisko, na którym otrzymują przechwyconą przez aliantów zaszyfrowaną niemiecką depeszę (do treści której wrócimy wkrótce). Między gęstymi trawami schowani są agenci wywiadu, u których zalicza się quiz z wiedzy o wiekopomnej bitwie; gdzie indziej słychać jęki rannego żołnierza, którego trzeba opatrzyć. Spośród chaszczy dobywa się dźwięk śpiewanych przez wiarę „Czerwonych Maków”, a w innym miejscu można dostrzec machające chorągiewkami dzieciaki, nadające wiadomość do statku MS „Batory” - na nim żołnierze polscy przedostali się do Włoch. Stosownie do jakości wykonywania wymienionych zadań oddziały dostawały określoną ilość jednego z najcenniejszych wojennych materiałów – amunicji (stanowiły ją łuski po pociskach). Koniec tej części gry znów obwieszcza odgłos trąbki. Gdy wszyscy zebrali się w jednym miejscu, na naradzie dowódców i opiekunów zespołów, połączona treść wszystkich fragmentów niemieckiej depeszy stała się jasna: „Miś Wojtek został porwany przez Niemców”. Wojtka nikomu nie trzeba chyba przedstawiać. Wierny towarzysz tułaczki podkomendnych gen. Andersa znalazł się w rękach niemieckich. Ba! Nie tylko „towarzysz”, bo przecież jeden z Nich, żołnierz. Nie ma czasu do stracenia. W lasku zasadzka na porywaczy została już zastawiona. Taktykę opracowali sami „zasadzkowicze”. Wszyscy czekają z zapartym tchem. Słychać szwabskie piosenki i okrzyki. Agresorzy są coraz bliżej, już nie długo. Gdy konwój wszedł w leśną ścieżkę, jego los był już przesądzony. W jednej chwili zewsząd wybiegli Polacy, gromiąc uciekającego w nieładzie przeciwnika. Walka ta była osobliwa, bo nie toczyła się na karabiny ani pistolety, ale na chusty; zawodnicy obu stron mieli za paskami zaczepione chusty i wyjęcie takowej oznaczało poważną ranę, która eliminowała gracza z batalii. Całe zajście nie trwało dłużej niż parę minut. Miś został oswobodzony i rozdał dzieciom zdobyte niemieckie zaopatrzenie – cukierki. Kolumna rusza w stronę parku, po drodze napotykając benedyktyna, który rozpacza nad losem zajmowanego przez okupanta klasztoru oraz zmawia z dziećmi „Ojcze nasz” po łacinie. Grupa rozstaje się z mnichem i idzie prosto na klasztor. Tuż przed nim omija go i obiera kurs na „bazę”, gdzie ma miejsce posiłek przed ostateczną walką. Zdobyte na Wermachcie chusty i amunicja są już zliczone, a zwycięski oddział wyłoniony. Syci żołnierze stają nad długą na kilkanaście metrów, zawieszoną między drzewami taśmą z biało – czerwonych chorągiewek. Oto przemawia Wódź – gen. Władysław Anders: „Żołnierze! Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadeszła chwila bitwy. Długo czekaliśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. Obok nas walczyć będą dywizje brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje hinduskie. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca całego Narodu, podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych towarzyszy broni. Niech lew mieszka w Waszym sercu. Żołnierze – za bandycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczęście Kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę – z wiarą w sprawiedliwość Opatrzności Boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych Bóg, Honor i Ojczyzna.” [rozkaz z dnia 11 maja 1944 roku] Rozdana zostaje amunicja, to jest, papierowe kulki, którymi ostrzeliwani będą chowający się w klasztorze Niemcy. Na gromkie „hurrrra” oraz wśród dźwięków trąbki, gromada dzieci rzuca się pod zabudowania klasztorne, z których nieustannie ogniem odpowiadają obrońcy. Walka jest zacięta i bezlitosna. Kto dostanie, musi zrehabilitować się przed przełożonymi (gen. Andersem lub oficerem) i zrobić kilka pompek/przysiadów, odpowiedzieć na zagadkę matematyczną albo pytanie z zakresu historii. Nasi strzelają – przeciwnik strzela. Teren wokół klasztoru zaminowany, co symbolizuje lina okalająca klasztor (Jak szturmować w takich warunkach!). Impas przerywa zawalenie się jednej ze ścian klasztoru. Gdy dowódca niemiecki to zobaczył, natychmiast gwizdkiem dał sygnał swoim ludziom do odwrotu. Jak duchy złych dni wyglądali Niemcy uciekający wszelkimi możliwymi sposobami z walącego się budynku. Obrońcy znikli jak kamfora. Do stojącej w gruzach ruiny wbiegli rozentuzjazmowani atakujący. Przybył i Generał z polskim sztandarem, który na gruzach zatknęła zwycięska drużyna. Znów piękne słowa powiedział Wódz: „Żołnierze! Byliście odważni i dzielni, wykazywaliście się wielką charyzmą, co pozwoliło nam pokonać wroga! Dokonaliście słusznego wyboru obierając trasę na Rzym! Okazał się on drogą do wolnej Polski! Bitwa ta pokazała nam, że aby wygrać trzeba nie tylko walczyć, ale walczyć z wiarą, że się wygra i co najważniejsze się nie poddawać! Za cały włożony trud w przygotowania jak i w samą bitwę bardzo wam wszystkim dziękuję!” Trębacz wykonał Hejnał Mariacki. Po wszystkim udekorowano zwycięzców, wręczono nagrody dzielnym graczom (każdy coś dostał) i odmówiona została modlitwa końcowa (18 maja jest przecież dniem urodzin św. Jana Pawła II). Na samiuśki już koniec rozległo się ostatnie „hip hip – hura” z ust wszystkich zgromadzonych. Tak oto wyglądał szlak 2. Korpusu Polskiego i zdobycie wzgórza Monte Casino; 2019, koloryzowane. Od strony organizacyjnej wyglądało to zgoła inaczej: Wszystko zaczęło się nie w sobotę, osiemnastego maja o godzinie 10:30, wśród krzyków i powszechnego poruszenia, ale parę miesięcy wcześniej, w zaciszu umysłów kilku wizjonerów. No właśnie, czyj był pomysł i kto grę przygotował od strony teoretycznej? Tak ciekawe inicjatywy nie są zwykle efektem myślenia pojedynczych osób, ale połączeniem kilku koncepcji ludzi, często różnych od siebie zupełnie. W tym przypadku zetknęły się dwa różne środowiska: młodzież bojkowska i Skauci Europy. Z tej arcyciekawej współpracy wynikły niespotykane dotąd na Bojkowskiej Ziemi rzeczy (wyjąwszy kultową już Papolandię, której jednakże styl był trochę inny). Konspekt gry opracował zastępowy udzielającego się lokalnie zastępu Brzana – Stefan. Stąd można wywnioskować, że gra miała w swym pierwotnym zamyśle harcerski charakter, opierający się na samej istocie skautingu, który sam w sobie jest pewnego rodzaju grą (przynajmniej do siedemnastego roku życia, kiedy harcerze pracują nad sobą w zastępach; potem idą „w świat”). Tak więc „szkielet” harcerski. Młodzież bojkowska, którą na stałe skupia doświadczony wychowawca pan Krzysztof Kruszyński, a którą to przy tworzeniu gry reprezentował Tomasz Szymański, dodała do zabawy trochę „cywilnego” klimatu; pokazała nam, jakie powinno być podejście do dzieci i jakie zadania można im powierzyć, stosownie do ich wieku. Nie byliśmy tego, jako skauci, w pełni świadomi, ponieważ w naszej metodyce nie zajmujemy się, będąc w wieku harcerskim (11 do 17 lat), dziećmi w wieku od 7 do 11 lat. Do udziału w grze włączyli się także członkowie Klubu Cichociemnych,skupiający uczniów klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie. Pierwsze informacje o planowanym wydarzeniu dotarły do opinii publicznej już na miesiąc przed akcją, za sprawą parafialnej gazety „Posłaniec Bojkowa”. W tymże piśmie ukazał się artykuł poruszający tematykę słynnej bitwy o Monte Cassino nawiązujący do wypowiedzi św. Jana Pawła II oraz zapowiadający nadchodzące uroczystości i grę dla dzieci. Nie bez znaczenia była też audycja kanale radiowym „Lwowska Fala” w Radiu Katowice, gdzie pani Danuta Skalska obwieściła na cały Śląsk i świat (stacji tej wszakże słucha Polonia) o planie bojkowskich obchodów. Ponadto na kilka dni przed akcją na stronie facebookowej „Westerplatczycy z Bojkowa” pojawiały się relacje z przygotowań. Właśnie! Kto grę przygotował i przeprowadził? Pojęcie „młodzież bojkowska” może wydawać się trochę niejasne. W skład owej grupy wchodzą zarówno uczniowie, jak i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie, członkowie Klubu Cichociemnych oraz osoby po prostu zamieszkałe w dzielnicy, które na „złoty róg” pana Krzysztofa zbierają się aby kultywować polską historię, kulturę i tradycję na okolicznościowych spotkaniach. Sztandarowymi obchodami, w organizację których angażuje się ten zespół, są uroczystości związane z dniem pierwszego września - tzw. „Bojkowski Wrzesień”. Zastęp Brzana to jednostka Skautów Europy działająca w okolicach Bojkowa, której korzenie są jednak ściśle związane z tą dzielnicą Gliwic (podobnie zresztą jak całej 1. Drużyny Gliwickiej, gdzie najstarszy zastęp wspomnianej - „Brzana”, powstał). Skauci Europy, a właściwie Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (w Polsce; w innych krajach stowarzyszenia członkowskie mają inne nazwy), Federacji Skautingu Europejskiego, to chrześcijańska organizacja, zrzeszająca skautów (w polskim nazewnictwie; harcerzy) z całej Europy i nie tylko. W Bojkowie działa już któreś z kolei pokolenie harcerzy katolickich; z okazji tak istotnego wydarzenia zebrało się kilku „skautów emerytów” no i oczywiście aktualny skład zastępu „Brzana”. Przed akcją było kilka prób, na których spotykaliśmy się wszyscy razem, aby przygotować grę w jak najdrobniejszych szczegółach. Miejscem tych meetingów była sala Rady Dzielnicy Bojków - „Radnik”. W załatwieniu kostiumów pomogło nam stowarzyszenie kolekcjonersko – strzeleckie. Wiele niezbędnego sprzętu pomógł nam przygotować pan Krzysztof, który robił dla nas zakupy. Jego rola była jednak o wiele głębsza, polegała bowiem na połączeniu obu, znacząco różnych od siebie grup ludzi. To pan katecheta pchał całą sprawę do przodu i czuwał aby nie upadła, a jednak nie czuliśmy na sobie natarczywej opieki, która skrępowałaby naszą samodzielność. Słyszeliśmy tylko dobre rady i wskazówki. Każda osoba zaangażowana w grę miała coś przygotować sama; harcerze określone zajęcia techniczne (pierwszą pomoc, sygnalizację), a młodzież bojkowska na przykład quiz z wiedzy o bitwie, oprowadzanie po cmentarzu itd.. Wszyscy z powierzonych zadań wywiązali się bez zarzutów. Zaskakujące było to, że w samym dniu akcji zgłosiło się do nas kilkanaście dodatkowych osób, które chciały również mieć swój wkład w całym przedsięwzięciu. Ta spontaniczność wyszła na dobre, ponieważ zabawa stała się o wiele bardziej urozmaicona przez taką ilość dodatkowych graczy - statystów. Duży wkład w przebieg gry włożyli fundatorzy nagród oraz dobroczyńcy, którym należy się szczególna wdzięczność. Wydarzenie wsparli Stowarzyszenie Strzeleckie Silesia Superior, Ochotnicza Straż Pożarna Bojków, Rada Dzielnicy Bojków oraz osoby prywatne. W grze wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób, z czego od strony organizacyjnej pomagało około dwadzieścia osób, u których radość była nie mniejsza niż u dzieci – właściwych adresatów wydarzenia. Wspólnie odbyta służba na rzecz najmłodszych oraz poświęcony czas na pewno rozwinęły młodzież zaangażowaną w to przedsięwzięcie, a i na przyszłość w realizacji tego typu akcji będzie miała więcej doświadczenia.

Stefan Chrapka


 

ZEBRANIA DLA  RODZICÓW 

Dnia 15-05-2019    

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dyrektor – mgr inż. Mariola Dumin – Kowal

SEKRETARIAT- GABINET DYREKTORA

Wicedyrektor  mgr Aneta Kleczka

SEKRETARIAT - GABINET WICEDYREKTORA

NUMER SALI/ KLASA

Godzina zebrania

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA  WYCHOWAWCY

3- LATKI 

SALA NR 3

16:00

mgr Anna Sromek

4- LATKI

 SALA NR 4

16:15

mgr Małgorzata Woś

5-LATKI

SALA NR 1

15:00-17:00

mgr Lidia Sromek

6- LATKI

SALA NR 2

16:00

Lic. Dagmara Dudek

Klasa IA

SALA 16 PARTER

16:00

mgr Joanna Bajda

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa IIA

 SALA 27

17:00

mgr Ewa Słaboń

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa IIB

SALA 24

17:00

mgr Bożena Mucha

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa IV

Sala 21

16:30

mgr Monika Rogowska 

 Klasa VA

Sala 22

16:30

mgr Katarzyna Dróbka

Klasa VB

SALA 25

16:30

mgr Adrianna Fabisiak

 

Klasa VI

SALA 26

16:30

mgr Barbara Badura

Klasa VII

Nauczyciel nieobecny

mgr  Grażyna Rybak

Klasa VIII -

SALA 22 I piętro

16:30

mgr Małgorzata Górecka 

 
 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
 
W związku z realizacją przez szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w celu zakupu książek do biblioteki szkolnej z otrzymanej dotacji w ramach złożonego w tym roku szkolnym wniosku na kwotę 15000 zł (dotacja: 12000 zł, wkład własny: 3000 zł) prosimy rodziców o podani propozycji tytułów książek, które mogłyby znaleźć się w naszej szkolnej bibliotece (Prosimy nie podawać tytułów lektur szkolnych). 
Prosimy o podanie ciekawych propozycji autora i tytułu książki na najbliższym zebraniu z rodzicami do wychowawcy lub bezpośrednio do trójek klasowych do 20.05.2019
 XVIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

WIELKANOC 2019

KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOC 2019”

 

Wyniki zostały zamieszczone na stronie: http://sp8gliwice.pl/index.php/konkursy/167-wielkanoc

DZIENNIK ELEKTRONICZNY VULCAN
 
W dniu dzisiejszym 07.05.2019 zostały odblokowane dostępy do dziennika wszystkim użytkownikom, którzy dostarczyli dzisiaj informacje do administratora e-dziennika. Informacja o możliwości logowania się została jednocześnie wysłana na Państwa maile. Jeśli nie trzymali Państwo jeszcze maila proszę o informację na adres: sp8gliwice@interia.pl
Kolejne dostępy będą odblokowywane na bieżąco, po dostarczeniu przez Państwa informacji.
Mamy nadzieję, że Dziennik Vulcan będzie nadal ułatwiał Państwu bieżącą komunikację ze szkołą.
 

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA DYSLEKTYKÓW

Nowe daty związane z konkursem ortograficznym dla dyslektyków

-  do 10 maja 2019 r. zgłoszenie do konkursu międzyszkolnego maksymalnie trzech uczestników wyłonionych w macierzystej szkole spośród dyslektyków;

- 17 maja 2019 r. o godzinie 13.30 międzyszkolny etap konkursu w SP nr 8 w Gliwicach - dyktando i test wiedzy ortograficznej;

- 29 maja 2018 r. ogłoszenie na stronie internetowej organizatora laureatów konkursu, szkoły zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail;

- uroczyste rozdanie nagród 31 maja 2019 o godz. 13:30 w SP 8


 

 XVIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

WIELKANOC 2019

Szkoła Podstawowa nr 8 informuje, że ze względów technicznych wyniki MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIELKANOC 2019” dostępne będą na stronie internetowej szkoły 10 maja 2019 r.

Zapraszamy po odbiór nagród przedszkola 16.05. w godzinach od 9.00-12.30.

Pozostałe placówki 20.05 w godzinach od 9.00 – 12.30.

W razie potrzeby proszę o kontakt telefoniczny: 509 036 793.


 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY VULCAN
 
Rodzice, którzy chcą mieć dostęp jeszcze w tym roku szkolnym do dziennika elektronicznego Vulcan proszeni są o podanie swoich maili celem uaktywnienia konta (logowanie się następuje na podstawie Państwa maila)
Mail można podać poprzez zwrot informacji rozdanej uczniom lub podczas zebrania z wychowawcami na najbliższym zebraniu w dniu 15.05.2019. 
Aktywacja konta nastąpi najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu przez administratora panią Kleczkę informacji od Państwa.
 
INFORMACJA NA TEMAT E-DZIENNIKA

Brak dostępu do dziennika elektronicznego, który był tylko wsparciem tradycyjnego systemu kontaktu z rodzicami nie uniemożliwia rodzicom dostępu do informacji. Informacje bieżące na temat ocen, zachowania uczniów, zastępstw, wydarzeń szkolnych przekazują rodzicom wychowawcy i inni nauczyciele podczas zebrań, spotkań indywidualnych, pisemnie przez zeszyty korespondencyjne, przedmiotowe lub informacje do podpisu.
Z każdym nauczycielem można się skontaktować telefonicznie poprzez telefon szkolny 322329324 wewnętrzny 23 bądź podczas umówionych dodatkowych spotkań z danym nauczycielem.
Korzystanie z nowego dziennika elektronicznego Vulcan będzie możliwe po wprowadzeniu do systemu wszystkich danych i konfiguracji całego dziennika oraz po szkoleniu nauczycieli z obsługi dziennika.
Przejście na dziennik Vulcan spowodowane jest koniecznością używania przez szkołę zintegrowanego pakietu programów firmy Vulcan.
 
 
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
 
W związku z przejściem szkoły od nowego roku szkolnego na dziennik elektroniczny Vulcan. obecny dziennik elektroniczny Librus przestaje działać z dniem 29.04.2019 roku.
Informacje na temat zasad korzystania z nowego dziennika zostaną przekazane we wrześniu.
 
ZAWIESZENIE AKCJI STRAJKOWEJ
 
W związku z zawieszeniem ogólnopolskiej akcji strajkowej Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach wznawia od poniedziałku 29.04.2019 zajęcia szkolne. Zastępstwa na poniedziałek zostały zamieszczone na dzienniku elektronicznym. 
Zapraszamy wszystkich uczniów do szkoły na lekcje.
Zebranie ogólne śródroczne zostaje przeniesione na 15.05.2019 (środa) 16:00-18:00.
 
 
Dyrektor szkoły

 

 IV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "NIE TAKA ORTOGRAFIA STRASZNA"

Przepraszamy, ale konkurs odbędzie się w późniejszym terminie. Osoby, które się zgłosiły zostaną powiadomione mailem przez organizatora.

Organizatorzy


 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności oraz radosnego wiosennego nastroju.

Niech ten szczególny czas wypełniony będzie

wzajemną serdecznością, pogodą ducha

i szczęśliwymi chwilami spędzonymi w gronie najbliższych.

 

Dyrektor i Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach


DRODZY UCZNIOWIE ÓSMOKLASIŚCI

Informujemy, że Dyrektor Szkoły dokłada wszelkich starań, aby Egzamin Ósmoklasisty odbył się bez zakłóceń w planowanym terminie.

Bez względu na trwający strajk nauczycieli Egzamin w Szkole Podstawowej nr 8 odbędzie się.

Uczniów prosimy o przybycie w dniu 15.04.2019 roku o godzinie 8:00 do budynku głównego szkoły, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Przypominamy, że na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎


   

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach przygotowała materiały informacyjne w ramach Kampanii MSWiA pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają". Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-przestrzega-mlodych-ludzi-przed-narkotykami-i-dopalaczami


 

INFORMACJE W SPRAWIE STRAJKU

Szanowni Rodzice,

na podstawie informacji uzyskanej ze strony związków zawodowych o przystąpieniu od 08 kwietnia 2019 r. Szkoły do strajku informuję, że Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie).

Na bieżąco będziemy przekazywać Państwu wszelkie informacje na temat sytuacji w Szkole.

Z poważaniem

Dyrektor SP 8 w Gliwicach

M. Dumin-Kowal


 


 RAJD

W dniu 16.03.br uczniowie klasy V b, wraz z nauczycielką geografii oraz wychowawczynią, wzięli udział w X Rajdzie „Marzanna 2019”. Rajd został zorganizowany przez PTTK Ziemi Gliwickiej. Linią autobusową nr 59 dojechaliśmy do Żernicy Pętla. Z Żernicy przeszliśmy szlakiem zielonym, a następnie żółtym do miejscowości Smolnica. W Smolnicy doszliśmy do nadleśnictwa, gdzie spotkaliśmy się z pozostałymi uczestnikami rajdu. W rajdzie uczestniczyło 110 uczniów z gliwickich szkół. Na miejscu zostało przygotowane miejsce do pieczenia kiełbasek. Następnie odbył się konkurs na Eko-Marzannę. Klasa V b zdobyła I miejsce w konkursie i otrzymała dyplom. Następnie Marzanny zostały spalone. W godzinach popołudniowych wróciliśmy do Bojkowa. Miło spędziliśmy czas na świeżym powietrzu i zrobiliśmy 10 kilometrów piechotą.

 • 2013-09--1378902110-uwaga
 • DSCN4379
 • DSCN4380
 • DSCN4381
 • DSCN4384
 • DSCN4387
 • DSCN4389
 • DSCN4390
 • DSCN4395
 • DSCN4398
 • DSCN4399
 • DSCN4400
 • DSCN4401
 • DSCN4404
 • DSCN4405
 • event_8pKG6JbB
 • grafikaFB4-1000x480
 • lehrz-bs


 

INFORMACJE W SPRAWIE STRAJKU


https://gliwice.eu/…/m…/strajk-w-oswiacie-wazne-dla-rodzicow


PRZEDSTAWIENIA

W dniu 6 marca br. uczniowie klas II-V pojechali do Mrowiska do Gliwic na spektakl teatralny pt: „Little Red Riding Hood”.  W spektaklu 50 % mówionego słowa było w języku angielskim.  Uczniowie zobaczyli znaną historię o Czerwonym Kapturku przygotowaną w zabawnej, pomysłowej i nowoczesnej formie, z małą dawką bajkowego morału, wzbogacona wesołymi piosenkami. Uczniowie wychodzili  ze spektaklu zachwyceni nim. Bardzo im się to przedstawienie podobało.

 

W tym samym dniu 06.03. br. uczniowie klas VI-VIII, również udali się do Mrowiska do Gliwic lecz tym razem na spektakl pt: ‘Peter Black’. Spektakl był w 100 % po angielsku. Uczniowie mogli śledzić historię  człowieka, który w ciągu jednego dnia stracił dosłownie wszystko. Uczniowie zobaczyli jak bohater zaczynając wszystko od zera, motywowany podstawowymi potrzebami ludzkimi, takimi jak jedzenie, sen, ciepło, praca, przyjaciele - nauczył się cenić w życiu to co naprawdę ważne. Przedstawienie było świetne! Przede wszystkim zabawne opracowanie i żywa akcja sprawiły, że fabuła wciągnęła uczniów. Oglądali uważnie aż do końca. Jeśli chodzi o język angielski, to opracowanie było na bardzo wysokim poziomie – sposób wysławiania się był świetny, i jednocześnie jasny do zrozumienia.

 Adrianna Fabisiak


DNI OTWARTE

W dniach 28-29.03.2019 zapraszamy na Dni Otwarte dla rodziców uczniów klas I w godzinach od 8:00-10:00.


JUBILEUSZ 750-LECIA SCHÖNWALDU/BOJKOWA

Dnia 6 marca 2019 r. przypadło dokładnie 750 lat od powstania miejscowości Bojków. Osada, założona na terenie wykarczowanego lasu zwanego Boycou, od końca XIII wieku do roku 1945 nosiła nazwę Schönwald następnie Szywałd a od 1946 roku do dziś nazywa się Bojków.

Ze średniowiecznego dokumentu datowanego na 6 marca 1269 r. wiemy, że za zezwoleniem księcia Władysława Opolczyka urzędnik książęcy Mroczko wraz z opatem klasztoru cystersów w Rudach - Piotrem przekazał zasadźcy Henrykowi 50 dużych łanów lasu zwanego Boycou. Od tego momentu Jego zadaniem było wykarczowanie lasów, sprowadzenie osadników oraz wybudowanie wsi na bazie prawa niemieckiego. Ten proces faktycznie się dokonał, a przybyli z Frankonii koloniści zasiedlili się i rozwijali intensywnie miejscowość przez niespełna siedem wieków. Na skutek działań związanych z II wojną światową w 1945 roku doszło do całkowitej wymiany mieszkańców wsi z ludności niemieckiej na ludność polską przybyłą z Kresów południowo-wschodnich. Od tego momentu, kresowianie, ich potomkowie oraz nowoprzybyli mieszkańcy współtworzą miejscowość, która od roku 1975 stała się dzielnicą Gliwic.

Niezmiennym elementem miejscowości od momentu jej założenia w 1269 roku aż do czasów współczesnych jest utworzona przez cystersów z Rud parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Dlatego w duchu odpowiedzialności za pamięci historyczną oraz wdzięczności za powołanie do istnienia miejscowości i parafii, dnia 6 marca 2019 r. do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich udała się kilkuosobowa delegacja. W jej skład weszli-Ksiądz Proboszcz Bogdan Benedik, reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie (nauczyciele i uczniowie), przedstawiciele Koła Emerytów i Caritas. W bazylice, znajdującej się w kompleksie opactwa, Ksiądz Proboszcz w akcie oddania się Matce Bożej Pokornej powierzył przeszłość teraźniejszość i przyszłość mieszkańców Bojkowa oraz parafii. Następnie w bocznej kaplicy świątyni pod tablicą upamiętniającą księcia Władysława Opolczyka delegacja złożyła wiązankę kwiatów i w ciszy uczciła wszystkich, którzy wpłynęli na rozwój miejscowości. Na szarfie dołączonej do kwiatów widniał napis „Księciu Władysławowi Opolczykowi oraz Cystersom Rudzkim w jubileusz 750 lat istnienia Schönwaldu/Bojkowa – wdzięczni mieszkańcy”.

Wieczorem tego samego dnia o godz. 18:00 w parafialnym kościele została odprawiona Msza św. w intencji założycieli i fundatorów z okazji 750 – lecia założenia Bojkowa. We mszy św. uczestniczyli liczni mieszkańcy Bojkowa poczty sztandarowe oraz delegacja Skautów Europy. Ze względu na przypadającą w tym dniu Środę Popielcową i rozpoczynający się okres Wielkiego Postu zrezygnowano z hucznych uroczystości. Termin głównych obchodów 750-lecia Bojkowa został przesunięty na połowę września, gdzie organizatorzy zaplanowali ciekawe wydarzenia.

 


 

 1 MARCA 2019 - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie jak co roku oddali hołd pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczestnicząc w specjalnych lekcjach oraz biorąc udział w biegu Tropem Wilczym.


  

 XVIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

WIELKANOC 2019

 

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 8

serdecznie zaprasza

         do udziału w konkursie plastycznym 

Więcej informacji znajduje się tutaj.


 

KONKURS DLA DYSLEKTYKÓW

Zapraszamy dyslektyków z klas VI, VII i VIII gliwickich szkół podstawowych do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „NIE TAKA ORTOGRAFIA STRASZNA”, który odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.30 w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach. 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Pozdrawiamy

organizatorki konkursu

Małgorzata Górecka - nauczyciel SP 8 w Gliwicach

Katarzyna Dróbka – nauczyciel SP 8 w Gliwicach


 

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Nasza szkoła po raz piąty wzięła udział w  projekcie: „Wszystkie Kolory Świata”.                          

W środę 06 lutego br., w naszej szkole zostały wystawione do sprzedaży  własnoręcznie wykonane laleczki, w ramach V Edycji Charytatywnej Akcji UNICEF „Wszystkie Kolory Świata".

W akcję szycia charytatywnych laleczek zaangażowali się głównie uczniowie wraz z ich rodzicami  za co serdecznie dziękujemy.

Serdecznie podziękowania kierujemy również w stronę rodziców, którzy kupując jedną z laleczek wsparli akcję UNICEF.

Ze sprzedaży 7 oryginalnych, ręcznie wykonanych laleczek, zebraliśmy kwotę 222 zł!!! Uzyskane pieniądze zostały wpłacone na  konto organizacji UNICEF i umożliwią zaszczepienie  dzieci z Afryki.

 

Koordynator akcji: Adrianna Fabisiak


URODZINY MAJORA ALEKSANDRA TARNAWSKIEGO

Dnia 17 stycznia 2019 r. z inicjatywy Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej odbył się w Koszęcinie uroczysty koncert zespołu „Śląsk” z okazji 98. urodzin Cichociemnego majora Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz”.

Na to niezwykłe wydarzenie została zaproszona delegacja członków Klubu Cichociemnych z SP 8 w Gliwicach Bojkowie. Uroczysty koncert otworzył Dyrektor Zespołu Pan Tomasz Janikowski. Narrację historyczną prowadził aktor Dariusz Jakubowski, który na tle historii Cichociemnych przypomniał wojenne losy Jubilata. W czasie koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny po raz pierwszy w przestrzeni publicznej przedstawiony został zestaw melodii ludowych służących do zaszyfrowanego przekazywania informacji o nadchodzącym zrzucie. Operację radiowego szyfrowania wiadomości o nadchodzącym zrzucie skoczków nazywała się ”JODOFORM” , która znana była szczegółowo tylko jednemu pracownikowi Polskiego Radia por. Czesławowi Halskiemu (speaker polskiej sekcji BBC) zaprzysiężonemu w VI Oddziale NW na przysięgę składaną przez żołnierzy AK. Pod koniec koncertu delegacja Klubu Cichociemnych z SP8 została poproszona o wręczenie bukietu kwiatów dla występujących artystów z zespołu „Śląsk”. Po występie Solenizant zaprosił wszystkich obecnych na kawałek urodzinowego tortu. Podczas składanych życzeń delegacja Klubu Cichociemnych z Bojkowa przekazała Panu majorowi Aleksandrowi Tarnawskiemu książkę pt. „Arnhem. Operacja Market Garden” autorstwa Antonego Beevora oraz własnoręcznie wykonana laurkę z podpisami wszystkich członków Klubu Cichociemnych SP8. Wśród składających życzenia Panu Aleksandrowi gości obecni byli również - dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. Sławomir Drumowicz, Dowódca Jednostki Wojskowej GROM płk Mariusz Pawluk, Dowódca Jednostki Wojskowej JWK płk Michał Strzelecki, Jednostkę Wojskową AGAT reprezentował płk Zbigniew Cerekwicki. Wśród honorowych gości był również inż. pilot Ryszard Witkowski kombatant AK uczestnik odbioru zrzutów na placówce „Solnica”, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Na sali obecni byli także przedstawiciele Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, których młodzież dobrze zna z obozów letnich w Janowie Lubelskim.

 • 001
 • 002
 • 0025
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 009


 

GÓRA GROSZA

Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku  nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”.

Zebraliśmy kwotę 303 zł i 7 groszy.

Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Dziękujemy za wsparcie akcji !!!!!!!!!!!!!!!

                             Samorząd Uczniowski  wraz z Opiekunem SU Adrianną Fabisiak


 

IX MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ RINGO O PUCHAR DYREKTORA SP NR 8 W GLIWICACH

Już po raz dziewiąty w naszej szkole zagościli uczniowie z zaprzyjaźnionych placówek, aby rywalizować o Puchar Dyrektora szkoły w Turnieju Ringo.

W rozgrywkach wzięli udział uczniowie z następujących szkół: SP nr1, SP nr8, SP nr11, SP nr16, SP nr 20.

Zawody stały na wysokim poziomie, gra była bardzo wyrównana i do ostatniego meczu nie było wiadomo kto zwycięży.

I m- SP nr16

II m- SP nr11,

III m- SP nr8,

IV m- SP nr20,

V m- SP nr 1.

 

Gratulujemy wszystkim i chwalimy za wzorową postawę oraz za zaangażowanie.

 


 

FILM Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  

NABÓR DO PIERWSZEJ KLASY 

Ruszyły zapisy do I klasy. 

Dzieci z obwodu naszej szkoły można zapisywać poprzez wypełnienie  ZAŁĄCZNIKA 1 - Zgłoszenie zapisu dziecka do I klasy (dzieci z obwodu SP 8)

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sp8gliwice.pl/index.php/dla-rodzicow


 

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "ZIMA W OCZACH DZIECKA"

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym wykonania prac manualnych o tematyce zimowej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


 

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Po raz piąty nasza szkoła bierze w projekcie "Wszystkie Kolory Świata". Ambasadorem projektu jest Majka Jeżowska. Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne ale i przyjemne. Zebranie środków na ratowanie życia najbardziej potrzebujących dzieci.

W ramach akcji uczniowie będą szyli szmaciane laleczki UNICEF. Twórcy laleczek uzupełnią 'Akty urodzenia' tych laleczek, a więc nadadzą im imiona, podadzą datę urodzenia napiszą co ta laleczka lubi jakie ma hooby. Wzory do wycięcia laleczek oraz 'akty urodzenia są dostępne u pani Fabisiak.

Laleczki zostaną zaprezentowane podczas specjalnego dnia w szkole i każdy będzie mógł się zaopiekować daną lalką przekazując kwotę minimalnej darowizny w wysokości od 10 zł na rzecz ratowania życia dzieci z Afryki. Projekt "Wszystkie Kolory Świata" trwa w naszej szkole do 31 stycznia 2019.

Koordynator projektu:

Fabisiak Adrianna 


KOLĘDNICY MISYJNI W PARLAMENCIE RP

Po raz pierwszy w historii Kolędnicy Misyjni odwiedzili Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego przyjął 16 stycznia 2019 r. marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski.

Dnia 3 stycznia 2019 r. sekretariat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci skierował zaproszenie dla grupy Kolędników Misyjnych z Bojkowa do złożenia wizyty u marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Kolędnicy Misyjni po raz pierwszy w polskim parlamencie przedstawiać mieli scenkę oraz opowiedzieć o trudnej sytuacji swoich rówieśników w krajach misyjnych. Dziewięcioosobowa grupa jako reprezentacja parafii, szkoły, dzielnicy Bojków, miasta Gliwice i diecezji miała udać się na kolędowanie do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w środę 16 stycznia 2019 r.

"Kolędnicy Misyjni" to inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Od dziesięciu lat uczestniczą w niej dzieci, młodzież i rodzice z Bojkowa, którzy odwiedzają rodziny i osoby samotne w okresie Bożego Narodzenia, przedstawiają jasełka i śpiewają kolędy. Celem akcji jest niesienie radości świąt i dzielenie się wiarą, a także zwrócenie uwagi na sytuację najmłodszych w różnych krajach. Zbierane są także fundusze, które Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przeznacza na realizację projektów dotyczących m.in. edukacji czy ochrony zdrowia.

W skład delegacji udającej się do marszałka senatu, trzeciej najważniejszej osoby w państwie, weszli: Oliwia Pluta – Maryja (kl.4), Martyna Saraniecka – anioł (kl.4), Hanna Kula – dziecko z Rwandy (kl.4), Antoni Świątek – kózka (kl.2), Jakub Świątek — król (kl.6), Jakub Witrak — pastuszek (kl.2), Państwo Agnieszka i Krzysztof Świątkowie – oprawa muzyczna, organizacja wyjazdu, Pan Krzysztof Kruszyński – opiekun Kolędników Misyjnych. To reprezentanci kilkudziesięcioosobowej grupy z parafii pw. Narodzenia N.M.P. oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie, przy wsparciu Rady Osiedla, którzy angażują się w pomoc potrzebującym z różnych stron świata.

W przygotowanie delegacji do wyjazdu włączyło się wiele osób. Przede wszystkim dużym zaangażowanie wykazali się rodzice. Wsparcia finansowego udzielił ks. Proboszcza Bogdan Benedik oraz osoby prywatne. Ubezpieczenie na podróż przygotował Pana Krystiana Niewiem . O stroje dla występujących zatroszczyła się Pani Anna Ciupińska. Transport został załatwiony dzięki wsparciu kapelana policji diecezji gliwickiej ks. Joachima Gondro.

Wczesnym rankiem w środę 16.01.2019 r. o godz. 6:15 pod kościołem parafialnym odbyła się zbiórka wyjeżdżających do Warszawy. Modlitwę poprowadził oraz błogosławieństwa na szczęśliwą podróż udzielił ksiądz Proboszcz. Delegacja udała się do stolicy wynajętym białym busem marki Renault Trafic. W czasie podróży dla całej ekipy przychodziły SMS-y ze słowami wsparcia i kibicowania nadesłane przez rodziców, osób zaangażowanych w kolędowanie misyjne oraz mieszkańców Bojkowa. Podczas jazdy nie zabrakło też wspólnego śpiewu oraz modlitwy. Po kilku godzinach podróży grupa ze Śląska dotarła do Warszawy na Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, gdzie znajduje się siedziba Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W biurze mieszczącym się na II piętrze delegację małych kolędników oraz ich opiekunów osobiście przywitali — dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas, sekretarz krajowy Dzieł Misyjnych ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDMD Pani Anna Sobiech oraz pochodząca z Gliwic siostra Katarzyna Murawska FMM. Po przebraniu się dzieci w jasełkowe stroje cała delegacja udała się na ulicę Wiejską, która znajdowała się 4 km od siedziby PDMD. Na początku pracownicy PDMD oraz grupa kolędników misyjnych stawiła się w Biurze Przepustek przy ulicy Wiejskiej 6. Po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu przepustek można było wejść za bramę sejmową. W budynku senatu odbyła się odprawa. Wszystkie przedmioty zostały prześwietlone dokładnie tak samo jak na lotnisku a każdy członek delegacji przechodził przez bramki kontrolne. Po kontroli wszystkie rzeczy przekazano do szatni.

Na wstępie w gmachu Senatu RP grupa obejrzała makietę kompleksu Sejmu i Senatu. Następnie weszła do dużej sali na piętrze, gdzie oczekiwano na spotkanie z Marszałkiem. Pan Marszałek Stanisław Karczewski, wchodząc do sali z uśmiechem, przywitał się ze wszystkimi podając rękę. Tak samo uczynili współpracownicy Pana Marszałka. Na samym początku Marszałek Senatu RP powiedział: „Dziękuję wam za przybycie i przykład waszego zaangażowania na rzecz rówieśników na całym świecie”. Ks. Tomasz w kilku słowach zachęcił do obejrzenia małej inscenizacji przygotowanej przez Kolędników z Bojkowa.

Kolęda: Dzisiaj w Betlejem!

Król: Pokój i dobro! Pokój z wami, drodzy.

Kózka: Ojojoj! Umęczeni jesteśmy srodze! Moje biedne nóżki. Patrzcie! Jak dygocą! Moje biedne nóżki... Szły dniem i nocą!

Maryja: Słodkie zmęczenie, trudy, przeciwności, gdy się to wszystko robi z miłości. Bóg jest Miłością. Spójrzcie, jaki Mały, dla nas zrezygnował z tronu wielkiej chwały.

Kózka: Po co tak się męczyć? Nie ma lepszej drogi? Ajajaj! Bolą mnie nogi.

Anioł: Bóg takie właśnie wybrał królowanie. Nie przymusem, podstępem, ale miłowaniem, uniżył się, zaufał, oddał w nasze ręce. Trzeba o tym ludziom powiedzieć czym prędzej!

Dziecko z Rwandy: Bóg daje siłę w największym dramacie, gdy tracisz dom, mamę i tatę. Gdy człowiek zaufa Bożej Dziecinie, w ciemności żalu i gniewu nie zginie. Mój kraj pogrążony był kiedyś w ciemności. Okrutna przemoc nie znała litości. Myślałem: Niemożliwe będzie przebaczenie. A potem nastąpiło Boże Narodzenie.

Anioł: Zawsze, gdy wyciąga ktoś rękę na zgodę, złem nie odpłaca, pokonuje trwogę, troszczy się o chorych, nagich ubiera, dzieli się z ubogim i w potrzebie wspiera, gdy odpowiada na takie pragnienie, wtedy jest małe Boże Narodzenie.

Pastuszek: Czujemy tę moc! I mamy w tym udział, z Papieskim Dziełem dzieją się cuda. Codzienna porcja owsianki w szkole, ołówek, zeszyt, koza w zagrodzie, choć tu zaledwie grosze kosztuje, tam jest jak skarb, bo życie ratuje. Szkoła w Burundi o kozę prosi, by mleko dzieciom mogła przynosić. Dzieci o kozę zatroszczą się czule...

Kózka: To ja, proszę państwa, już się pakuję! Kto zechce pomóc, niech wrzuci grosik, a ja zaśpiewam! Dla was! Z radości!

Kolęda: Gwiazdeczka

Maryja: Jakże tu gościna była dla nas miła. Niech wam błogosławi Święta Dziecina. Niech pokój i dobro w waszym domu gości, niech radość i miłość płyną w obfitości.

Król: Przyjmijcie w podzięce tę małą pamiątkę od kolędników misyjnych – bombkę. Na nas już czas. Ruszajmy w drogę.

Wszyscy: Dziękujemy! Z Panem Bogiem!

Kolęda: Przybieżeli do Betlejem

Podczas śpiewania kolęd dzieciom towarzyszyły instrumenty-gitara oraz cajun. Na koniec przedstawionej scenki Król z grupy kolędniczej-Jakub Świątek — wręczyły Marszałkowi oraz współpracownikom pamiątkę z przesłaniem pokoju i noworocznymi życzeniami. Tegoroczną trójwymiarową pamiątką kolędowania misyjnego była składana bombka z błogosławieństwami! Po inscenizacji Pan marszałek Senatu powiedział — Dzieci to nasz skarb, o który musimy się troszczyć. Bardzo dziękuję, że same pamiętacie o waszych rówieśnikach mieszkających w odległych częściach świata — Podkreślił, że ta inicjatywa nie tylko rozpowszechnia wśród Polaków wiedzę o potrzebujących dzieciach z biedniejszych rejonów, lecz także przypomina sens świąt Bożego Narodzenia. Marszałek zaznaczył, że dzieci uczestniczące w akcji są także ambasadorami polskości w krajach, do których dociera pomoc z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Po wspólnym kolędowaniu wszyscy zasiedli do stołu na mały poczęstunek. Dzieci miały przygotowane soki wieloowocowe oraz cukierki w pucharkach. Pan marszałek będąc lekarzem na początku przestrzegał przed zbytnim jedzeniem słodyczy ale w tej wyjątkowej okazji sam częstował słodyczami dzieci, wskazując że najlepsze są krówki. Dorosłym gościom oraz współpracownikom Marszałka serwowano ciepłe napoje podawane w eleganckich filiżankach z logiem Senatu RP. Gliwiccy Kolędnicy mieli okazję opowiedzieć Marszałkowi o swoim zaangażowaniu na rzecz tegorocznej pomocy dzieciom w Rwandzie i Burundi. Wyjaśnili na czym polega organizacja tej inicjatywy na terenie Bojkowa. W trakcie luźnej rozmowy Pan Stanisław Karczewski pytał dzieci o ich ulubione przedmioty w szkole oraz te mniej lubiane. Był też ciekawy kim by chcieli zostać w przyszłości. Wśród niepewnych odpowiedzi znalazły się plany, aby stać się piosenkarką oraz zostać księdzem. Nawiązując do nauki w szkole języka angielskiego Pan Marszałek zapytał, czy w naszej miejscowości mówi się po śląsku. Pan Krzysztof Kruszyński wyjaśnił, że dzielnica Bojków w roku 1945 została zasiedlona mieszkańcami z Kresów II RP więc była to jedyna miejscowość w porównaniu z ościennymi wioskami, gdzie mówiło się po polsku i tak zostało do tej pory.

Pod koniec spotkania Marszałek Stanisław Karczewski rozdał wszystkim przybyłym gościom upominki na pamiątkę wizyty w Senacie. W pięknych papierowych torbach z logiem „Niepodległa” znalazły się książki z pieśniami patriotycznymi, książeczki edukacyjne, smycz z łowickimi motywami oraz kubek z logiem Senatu RP. W imieniu Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci siostra Katarzyna Murawska przekazała marszałkowi prezent, którym była pamiątka z misji. W imieniu delegacji kolędników z diecezji gliwickiej Pan Krzysztof Świątek oraz Pan Krzysztof Kruszyński wręczyli Marszałkowi najnowszą książkę wydaną przez Muzeum w Gliwicach pt. „Gliwice. Biografia miasta” autorstwa Bogusława Tracza. Po pożegnaniu się z Panem Stanisławem Karczewskim oraz współpracownikami marszałka wszyscy udali się na hol główny pod napis Senat RP z ustawionymi biało-czerwonymi flagami. Tam po ustawieniu się do pamiątkowego zdjęcia oczekiwali na podejście pana Marszałka, który, kiedy doszedł, zajął miejsce w środku. Sesja zdjęciowa trwała kilka chwil. Zdjęcia wykonywali Pan Michał Józefaciuk z Kancelarii Senatu oraz Pan Krzysztof Kopania z PDMD. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia do grupy kolędników podszedł Pan Piotr Pyzik – poseł ziemi gliwickiej, który przywitał się ze wszystkimi i towarzyszył grupie przy zwiedzaniu parlamentu.

Grupę oprowadzała po Senacie i Sejmie specjalnie oddelegowana na przewodnika pracownica parlamentu. Dzieci i opiekunowie zobaczyły najważniejsze miejsca w Polskim Parlamencie. Oprowadzanie rozpoczęło się od otoczenia sali obrad Senatu, w którym centralne miejsce zajmuje hall z niezwykle efektowną okrągłą klatką schodową, projektowaną przez Bohdana Pniewskiego, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej architektury XX wieku. Dziś hall w czasie przerw w obradach pełni funkcję kuluarową. Grupa po zapoznaniu się z miejscem Gabinetu Marszałka Senatu weszła do foyer. Tu senatorowie w czasie przerwy w obradach mogą odpocząć, wypić kawę, omówić różne sprawy, spotkać się z dziennikarzami. Na ścianie foyer umieszczono portrety kolejnych marszałków Senatu od 1922 r. Z foyer przez specjalne pomieszczenie zwiedzający weszli na salę obrad Senatu RP. Obecna sala obrad Senatu składa się ze stołu prezydialnego, mównicy, 100 foteli dla senatorów i około 40 miejsc dla osób uczestniczących w obradach jako goście. Kolorystyka sali nawiązuje do koncepcji B. Pniewskiego, gdzie dominuje połączenie bieli, czerni i szarości.

Kolejnym etapem było zwiedzenie kilku Sejmowych pomieszczeń. Aby tam dotrzeć konieczne było przejście przez tzw. Korytarz Marszałkowski. Wzdłuż korytarza znajdują się pomieszczenia służące komisjom sejmowym do różnych prac. Na końcu korytarza na piętrze Hallu Głównego, znajdowały się stoliki dziennikarskie oraz wystawione na stojakach mikrofony służące do rozmów z politykami, przeprowadzanych przez reporterów telewizyjnych. Na parterze hallu głównego zwiedzający zobaczyli trzy tablice pamiątkowe – jedna upamiętniająca przesłanie papieża św. Jana Pawła II wygłoszone 11 czerwca 1999 r. w czasie pierwszej w historii wizyty Ojca Świętego w parlamencie narodowym, druga – samą wizytę. Trzecia tablica upamiętnia śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obok w dwóch gablotach umieszczone zostały również komplety monet wybitych z okazji beatyfikacji i kanonizacji papieża Polaka. Nieopodal zaglądnięto do witryn z historycznymi laskami marszałkowskimi i z Krzyżem, jaki otrzymał marszałek Sejmu Marek Kuchciński w Poznaniu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Krzyż wykonany został z fragmentów drewna dębowego z czasów chrztu Mieszka I. Delegacja Kolędników Misyjnych obowiązkowo zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie na schody głównych Sejmu RP, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kompleksu sejmowego. Niejednokrotnie pojawiają się w obiektywach kamer relacjonujących wejście do Sejmu najważniejszych osób w państwie. To tymi schodami prezydent i premier podążają w stronę Sali Posiedzeń i kuluarów od wejścia głównego. Oczywiście nie sposób pominąć wężowych poręczy, których zakończenie w postaci wężowej głowy wielu pociera na szczęście.

Następnie udając się po schodach na górę holu głównego zwiedzający odwiedzili dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza z nich odsłonięta w 2005 r. dedykowana jest Posłom II Rzeczypospolitej, którzy zginęli walcząc o Polskę podczas II Wojny Światowej. Druga tablica upamiętnia posłów i senatorów tragicznie zmarłych 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. W tablicę wkomponowane zostało godło (fragment materiału z wizerunkiem orła białego, który znajdował się w saloniku samolotu).

 

Przechodząc marmurowym korytarzem z balustradami, przewodniczka poprowadziła grupę do sali obrad. Z dużego balkonu w ciszy i z uwagą wsłuchiwano się w wystąpienia poselskie oraz podglądano pracę parlamentarzystów.

Zaplanowany na zwiedzanie czas szybko dobiegł końca. W szatni na terenie senatu pożegnał się z delegacją z Bojkowa dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas. Przed wyjściem zdradził jeszcze tajemnicę na jaki kraj będzie odbywała się zbiórka przyszłorocznych Kolędników Misyjnych. Życzył wytrwałości w kontynuowaniu tego dzieła. Podziękował także opiekunom i powiedział że bez animatorów, wsparcia rodziców to kolędowanie nie byłoby możliwe.

Cała delegacja opuściła główny budynek parlamentu i udała się do biura przepustek, aby tam poczekać na samochody, którymi miała się udać z powrotem do siedziby Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci na Skwer Kard. Wyszyńskiego 9. Po przybyciu do biura pracownicy PDMD przygotowali pyszną kolację składającą się z kolorowych kanapek, różnych rodzajów pizzy, ciast i napojów. W luźniejszej atmosferze można było podzieli się wrażeniami z tak niezwykłej wizyty sprzed zaledwie kilku chwil. Wizyta w centrum PDMD stała się także okazją do porozmawiania z gospodarzami tego miejsca. Ksiądz Maciej pokazywał dzieciom różne pamiątki przywiezione z krajów misyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się banknoty pieniędzy z różnych stron świata. Gliwiczanka, siostra Katarzyna Murawska opowiadała jak bardzo zależało jej aby to grupa z diecezji gliwickiej stała się oficjalną delegacją Kolędników Misyjnych w Senacie RP. Natomiast Pani Anna Sobiech przedstawiła gościom na czym polega całoroczna praca w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Pan Krzysztof Kopania wyjaśnił, że jest odpowiedzialny od strony graficznej i wizerunkowej za akcje i wydarzenia w ramach projektów realizowanych przez PDMD.

Na zakończenie wymieniono się upominkami. Każdy z Pracowników PDMD otrzymał książkę pt. „Z dziejów Bojkowa. 100-lecie konsekracji kościoła parafialnego 1911-2011” autorstwa Janiny Cyran-Kowalskiej, Marii Tarnawskiej oraz Tomasza Ocieczka. Dodatkowo ofiarowano płytę Scholi Albertinum z Gliwic pt. „Przywróć mi życie”, na której można usłyszeć śpiew śp. Heleny Kmieć, studentki Politechniki Śląskiej zamordowanej na misji w Boliwii 24.01.2017 r. Przedstawiciele PDMD obdarowali dzieci książeczkami pt. „Misja małej Ani” o Ani Szałacie inicjatorce Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci oraz dwumiesięcznikiem „Świat Misji” poświęconemu Panamie. Dodatkowo każdemu wręczono ładnie wydrukowane imienne podziękowania „ za kolędowanie misyjne w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej podczas spotkania z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim w dniu 16 stycznia 2019 roku”. Po spakowaniu swoich bagaży oraz pożegnaniu się ze wszystkimi kolędnicy udali się do samochodu na parkingu przy PDMD. Osobiście odprowadziła grupę misyjną pani Anna Sobiech, która życzyła wszystkim szczęśliwej i bezpiecznej podróży do domu. Kolędnicy opuścili Warszawę około godz. 18:00.

 

Droga do domu odbywała się w ciemnej już nocy. Podczas podróży podziękowano w modlitwie Panu Bogu za przeżyty czas. Wspólnie też odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia. Większość czasu młodsza delegacja przespała na tylnych siedzeniach. Do Bojkowa uczestnicy wyprawy przyjechali o godz. 22:45. Pod kościołem czekali już rodzice zadowoleni, że wszystko tak pięknie i bezpiecznie się odbyło. Kolędnicy Misyjni zmęczeni, ale szczęśliwi rozeszli się do swoich domu. Z pewnością ten dzień na długo zapadnie im w pamięci, gdyż nie każdemu jest dane doświadczyć takiego przywileju kolędowania w Polskim Parlamencie. Tym bardziej że Kolędnicy Misyjni po raz pierwszy w historii byli tam obecni.   


 

ŚWIĄTECZNA AKCJA "RODACY BOHATEROM"

Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach” Przed Świętami Bożego Narodzenia zakończona została zbiórka produktów żywnościowych, które zostaną wysłane do naszych rodaków mieszkających na Kresach. Mieszkańcy Bojkowa oraz przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły wykazali się dużym zaangażowaniem w pomoc rodakom za wschodnią granicą, gdyż zebrano około 50 paczek. Dary skierowane zostały do kombatantów, ich rodzin oraz – z uwagi na dużą liczbę paczek – także do polskich biednych rodzin wielodzietnych. Zbiórka jest dowodem pamięci o Polakach, którzy z powodu historycznej zawieruchy pozostali za naszą wschodnią granicą i do dziś pielęgnują polską kulturę na Kresach, żyjąc często w trudnych warunkach materialnych. Wszystkim, którzy pozytywnie opowiedzieli na akcję „Rodacy Bohaterom” składamy wyrazy wdzięczności.


 

SPECJALIŚCI OD CZYTANIA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

Ponad 100 uczniów szkół podstawowych rywalizowało w rejonowym etapie XXIV Konkursu Wiedzy Biblijnej. Dnia 22.11.2018 r. w auli Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach spotkali się najlepsi, wyłonieni w konkursach szkolnych.

Z naszej szkoły po przeprowadzonym konkursie dnia 25.10.2018 r., w którym wzięło udział 11 uczniów, do kolejnego etapu zakwalifikowało się trzech chłopców - Marek Skoczeń kl. VI, Piotr Bill kl. VII oraz Michał Dylweski kl. VI. W kolejnym etapie uczniowie musieli wykazać się znajomością nie tylko tekstem Ewangelii ale także wstępem oraz przypisami do tej księgi Pisma Świętego. Oprócz pytań zamkniętych czekało ich także uzupełnianie brakujących słów w podanych fragmentach czy kojarzenie ewangelicznych postaci z miejscami, z którymi mieli związek.

Laureatem konkursu z bardzo wysoką liczbą zdobytych punktów, został uczeń naszej szkoły Michał Dylewski zdobywając III miejsce. Dobre przygotowanie uczniów biorących udział w konkursie jak podkreślali organizatorzy - to zasługa ich pracy na lekcji, zaangażowanie nauczycieli oraz rodziców, którzy w domach czytali ze swoimi dziećmi Pismo Święte.

Konkurs Wiedzy Biblijnej, który w tym roku miał rangę konkursu wojewódzkiego, co roku odbywa się w pięciu diecezjach na terenie województwa śląskiego: katowickiej, gliwickiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej i sosnowieckiej. Przeznaczony jest dla uczniów klas V - VIII szkół podstawowych. Celem konkursu jest poznanie Ewangelii przez młodych ludzi, pogłębianie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże oraz pobudzenie do większego zainteresowanie i czynnego uczestnictwa w lekcjach religii, życiu szkoły, Kościoła i lokalnej społeczności.


 

 KONCERT W SCHRONISKU ŚW. BRATA ALBERTA

Nazywano go "Najpiękniejszym człowiekiem pokolenia", "Szarym bratem", "Polskim Biedaczyną z Asyżu", "Bratem wszystkich ludzi"; Karol Wojtyła w swej sztuce nazwał go "Bratem naszego Boga", a potem, jako papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji, "Patronem naszego trudnego przełomu". Jego figurka góruje nad budynkiem Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bojkowie, a tuż obok niej od kilku miesięcy powiewa biało-czerwona flaga. To święty Brat Albert patronuje temu domowi, w którym mieszkańcami są Polacy, mający tylko trudniejszą historię życia.

Z inicjatywy Prezesa Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Pana Jana Sznajdera, 29 listopada 2018 roku w Schronisku odbył się koncert przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podopieczni schroniska ze wzruszeniem angażowali się w to wydarzenie poprzez wspólny śpiew. Koncert przeplatany był recytacjami oraz czytanymi tekstami źródłowymi, nawiązującymi do wydarzeń sprzed stu lat. W okolicznościowej przemowie Pan Jan Sznajder podkreślił, że data koncertu zbiegła się dokładnie z 188. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego, co nie jest bez znaczenia. Wspominał także o patriotycznej postawie Brata Alberta jako powstańca styczniowego oraz troczącego się losy najuboższych rodaków.

Życie św. Brata Alberta przypadło na trudny okres niewoli kiedy polska była pod zaborami. W czasie wybuchu powstania 1863 roku, jako 17-letni student Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach, zaciąga się ochotniczo w szeregi walczących o wolność. Walczył pod dowództwem Frankowskiego, potem Langiewicza, a w końcu Chmieleńskiego. Odznaczał się męstwem, odwagą i zapałem. Podczas tragicznej bitwy pod Mełchowem w pobliżu Kielc, granat strzaskał mu nogę. Wykazał wówczas niezwykły heroizm, poddając się amputacji w bardzo prymitywnych warunkach, bez znieczulenia. Podczas operacji zagryzał w ustach cygaro. Jako pamiątka po powstaniu, pozostał mu do końca życia kikut lewej nogi. Początkowo nosił wygodną protezę, która mu nie przeszkadzała nawet w wyczynach sportowych. Gdy jednak potem przywdzieje zgrzebny habit tercjarski, protezę zamieni na prostą żelazną sztabę, sprawiającą mu wiele cierpienia. Po nieudanym powstaniu Adam Chmielowski wraz z grupą kolegów powstańców przeżywa kilkuletni pobyt na emigracji.

Zastanawiając się nad przyczyną upadku ojczyzny, dochodzi do wniosku, że u jego źródeł leży prywata, chciwość, egoizm, brak jedności narodowej. Pisze znamienne słowa: "Tylko u stopni ołtarza można silnie związać łańcuch jedności narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm". To właśnie miłość do ojczyzny i troska o zdrowie moralne społeczeństwa przyczyni się do tego, że poświęci swój talent i całe życie służbie najbardziej wydziedziczonym i wykolejonym, by przez stwarzanie im ludzkich warunków i przez uczciwą pracę zarobkową ratować w nich godność ludzką i przywracać ich społeczeństwu.

Kochał ojczyznę do końca. Wierzył w jej powstanie. Krótko przed swoją śmiercią przepowiedział jej wolność, powtarzając dwukrotnie: "Polska będzie! Polska będzie! "Za ofiarną służbę ojczyźnie, prezydent Ignacy Mościcki 10 listopada 1938 r. przyznała mu pośmiertnie "Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski". Kościół, poprzez kanonizację 12 listopada 1989 r., postawił go w rzędzie Patronów Ojczyzny, jako przykład prawdziwie chrześcijańskiego patriotyzmu oraz jako Orędownika u Boga.

Po zakończonym koncercie, który przyniósł mieszkańcom schroniska wiele pozytywnych przeżyć, uczniowie przeszli do kaplicy, gdzie w symbolicznej dłoni trzymającej chleb znajduje się relikwiarz a w nim umieszczone są fragmenty kostek św. Brata Alberta. Relikwie te są namacalnym dowodem na to, że św. Brat Albert był człowiek, w którym intensywnie dział Bóg. Jest więc darem Bożym, za który powinno się dziękować. I tak było i tym razem. W modlitwie dziękczynnej, którą poprowadził Pan Jan Sznajder, dziękowano za osobę Brata Alberta. Polecano również za Jego wstawiennictwem Polskę w roku wyjątkowego jubileuszu oraz dzieci i młodzież z Bojkowa, a także Ich rodziny. Odczytano głośno fragment pisma św. Brata Alberta, w którym modlił się do Częstochowskiej Pani „Najświętsza Pani, zdaję się na Twoją łaskę, daj żebrakowi co chcesz, albo nie daj, wedle Twej łaski woli”. W uznania zasług dla wyjątkowej osoby oraz za szczególny wzór miłość do Boga i Ojczyzny uczniowie złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed relikwiami św. Brata Alberta.

Dla młodych wykonawców udział w koncercie, w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, był wyjątkowym przeżyciem. Z pewnością doświadczyli obecności rodaków, którzy zostali pozbawionymi ciepła własnego rodzinnego domu. Osób, których nie wolno wykluczyć, gdyż także są częścią naszego społeczeństwa. Zrozumieli, że każdemu należy się godność pomimo ubogich warunków życia. Przez wyjątkową wizytę w schronisku uczniowie zbliżyli się także do osoby św. Brata Alberta — wielkiego Polaka i orędownika ubogich, który swoim przykładem życia pokazał co to znaczy być dobrym jak chleb. 

LIST DOTYCZĄCY SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 


 

Szanowni Państwo,

Młodzieżowy Dom Kultury włączył się do udziału w V edycji programu "Wszystkie Kolory Świata", którego celem jest zebranie funduszy na zakup szczepionek dla dzieci z krajów objętych szczególną pomocą UNICEF: Sierra Leone, Czadzie, Sudanie Południowym i Angoli.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnych warsztatach szycia lalek. Warsztaty inspirowane akcją "Wszystkie Kolory Świata", której ambasadorką jest Majka Jeżowska, poprowadzi pani Jadwiga Zawada.

Podczas warsztatów zrobimy powstałym laleczkom sesje zdjęciową i wybierzemy tę, która będzie reprezentowała MDK w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Poprosimy wtedy mieszkańców Gliwic o oddanie głosów na naszą reprezentantkę. Nagrodą w konkursie jest koncert Majki Jeżowskiej i mamy nadzieję, że to właśnie nasi uczniowie i uczestnicy warsztatów będą mieli okazję spotkać się z najbardziej ukochaną przez polskie dzieci piosenkarką.

Udział w zajęciach jest płatny a zysk zostanie przesłany do fundacji UNICEF.

Zapraszamy w piątek 11 stycznia lub 18 stycznia do MDK przy ul. Barlickiego (sala nr 47 na 2 piętrze) o godzinie 16.00

Będziemy wdzięczni za przekazanie tego zaproszenia jak największemu gronu osób.

Więcej informacji na temat projektu "Wszystkie Kolory Świata" znajduje się tutaj:

https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/wszystkiekoloryswiatavedycja/90

 

 


 

ZIMOWISKO

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach organizuje w pierwszym tygodniu ferii zimowych od 11.02.2019 do 15.02.2019 półkolonię - zimowisko dla 30 uczniów. Zapisy, pobieranie karty i informacje na temat półkolonii w sekretariacie szkoły do 28.12.2018 lub do wyczerpania wolnych miejsc. 

 


KONCERT W SCHRONISKU ŚW. BRATA ALBERTA

Nazywano go "Najpiękniejszym człowiekiem pokolenia", "Szarym bratem", "Polskim Biedaczyną z Asyżu", "Bratem wszystkich ludzi"; Karol Wojtyła w swej sztuce nazwał go "Bratem naszego Boga", a potem, jako papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji, "Patronem naszego trudnego przełomu". Jego figurka góruje nad budynkiem Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bojkowie, a tuż obok niej od kilku miesięcy powiewa biało-czerwona flaga. To święty Brat Albert patronuje temu domowi, w którym mieszkańcami są Polacy, mający tylko trudniejszą historię życia.

Z inicjatywy Prezesa Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Pana Jana Sznajdera, 29 listopada 2018 roku w Schronisku odbył się koncert przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podopieczni schroniska ze wzruszeniem angażowali się w to wydarzenie poprzez wspólny śpiew. Koncert przeplatany był recytacjami oraz czytanymi tekstami źródłowymi, nawiązującymi do wydarzeń sprzed stu lat. W okolicznościowej przemowie Pan Jan Sznajder podkreślił, że data koncertu zbiegła się dokładnie z 188. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego, co nie jest bez znaczenia. Wspominał także o patriotycznej postawie Brata Alberta jako powstańca styczniowego oraz troczącego się losy najuboższych rodaków.

Życie św. Brata Alberta przypadło na trudny okres niewoli kiedy polska była pod zaborami. W czasie wybuchu powstania 1863 roku, jako 17-letni student Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach, zaciąga się ochotniczo w szeregi walczących o wolność. Walczył pod dowództwem Frankowskiego, potem Langiewicza, a w końcu Chmieleńskiego. Odznaczał się męstwem, odwagą i zapałem. Podczas tragicznej bitwy pod Mełchowem w pobliżu Kielc, granat strzaskał mu nogę. Wykazał wówczas niezwykły heroizm, poddając się amputacji w bardzo prymitywnych warunkach, bez znieczulenia. Podczas operacji zagryzał w ustach cygaro. Jako pamiątka po powstaniu, pozostał mu do końca życia kikut lewej nogi. Początkowo nosił wygodną protezę, która mu nie przeszkadzała nawet w wyczynach sportowych. Gdy jednak potem przywdzieje zgrzebny habit tercjarski, protezę zamieni na prostą żelazną sztabę, sprawiającą mu wiele cierpienia. Po nieudanym powstaniu Adam Chmielowski wraz z grupą kolegów powstańców przeżywa kilkuletni pobyt na emigracji.

Zastanawiając się nad przyczyną upadku ojczyzny, dochodzi do wniosku, że u jego źródeł leży prywata, chciwość, egoizm, brak jedności narodowej. Pisze znamienne słowa: "Tylko u stopni ołtarza można silnie związać łańcuch jedności narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm". To właśnie miłość do ojczyzny i troska o zdrowie moralne społeczeństwa przyczyni się do tego, że poświęci swój talent i całe życie służbie najbardziej wydziedziczonym i wykolejonym, by przez stwarzanie im ludzkich warunków i przez uczciwą pracę zarobkową ratować w nich godność ludzką i przywracać ich społeczeństwu.

Kochał ojczyznę do końca. Wierzył w jej powstanie. Krótko przed swoją śmiercią przepowiedział jej wolność, powtarzając dwukrotnie: "Polska będzie! Polska będzie! "Za ofiarną służbę ojczyźnie, prezydent Ignacy Mościcki 10 listopada 1938 r. przyznała mu pośmiertnie "Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski". Kościół, poprzez kanonizację 12 listopada 1989 r., postawił go w rzędzie Patronów Ojczyzny, jako przykład prawdziwie chrześcijańskiego patriotyzmu oraz jako Orędownika u Boga.

Po zakończonym koncercie, który przyniósł mieszkańcom schroniska wiele pozytywnych przeżyć, uczniowie przeszli do kaplicy, gdzie w symbolicznej dłoni trzymającej chleb znajduje się relikwiarz a w nim umieszczone są fragmenty kostek św. Brata Alberta. Relikwie te są namacalnym dowodem na to, że św. Brat Albert był człowiek, w którym intensywnie dział Bóg. Jest więc darem Bożym, za który powinno się dziękować. I tak było i tym razem. W modlitwie dziękczynnej, którą poprowadził Pan Jan Sznajder, dziękowano za osobę Brata Alberta. Polecano również za Jego wstawiennictwem Polskę w roku wyjątkowego jubileuszu oraz dzieci i młodzież z Bojkowa, a także Ich rodziny. Odczytano głośno fragment pisma św. Brata Alberta, w którym modlił się do Częstochowskiej Pani „Najświętsza Pani, zdaję się na Twoją łaskę, daj żebrakowi co chcesz, albo nie daj, wedle Twej łaski woli”. W uznania zasług dla wyjątkowej osoby oraz za szczególny wzór miłość do Boga i Ojczyzny uczniowie złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed relikwiami św. Brata Alberta.

Dla młodych wykonawców udział w koncercie, w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, był wyjątkowym przeżyciem. Z pewnością doświadczyli obecności rodaków, którzy zostali pozbawionymi ciepła własnego rodzinnego domu. Osób, których nie wolno wykluczyć, gdyż także są częścią naszego społeczeństwa. Zrozumieli, że każdemu należy się godność pomimo ubogich warunków życia. Przez wyjątkową wizytę w schronisku uczniowie zbliżyli się także do osoby św. Brata Alberta — wielkiego Polaka i orędownika ubogich, który swoim przykładem życia pokazał co to znaczy być dobrym jak chleb.


 

KONKURS RECYTATORSKI I WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Relacja Pana Tadeusza Puchałki z tegorocznego Konkursu i kolędowania na portalu "iKnurów"znajduje się tutaj

oraz na portalu  "się myśli" znajduje się tutaj.


RODACY-BOHATEROM


Zapraszamy do wsparcia corocznej akcji RODACY-BOHATEROM, czyli zbiórki żywności dla Polskiego Kombatanta na Kresach. Tradycyjnie zbieramy żywność o długoterminowej dacie ważności, która następnie w formie paczki Bożonarodzeniowej zostanie przekazana Polskim Kombatantom m.in. z AK, NSZ, WiN mieszkającymi na Ukrainie, Litwie i Białorusi.

Stowarzyszenie Odra-Niemen zbiera dary w różnych miejscach Polski. Segreguje dary tak, aby w każdej paczce była ta sama liczba produktów. Taka była od początku prośba samych kombatantów i także z nimi była konsultowana lista darów. Zatem każda paczka waży ok. 11 kg.

Lista artykułów do wzorcowej paczki olej 1 litr, cukier 3 kg, ryż 1 kg, kasza 400 g ,makaron duży 700-1000 g, makaron mały 250 g, konserwy mięsne lub rybne 300 g, warzywa w puszce 1 op., owoce w puszce 1 op., herbata duża 100 szt. - 1 op., herbata mała 25-50 szt. - 1 op., herbata sypana lub owocowa 1 op., kawa sypana lub rozpuszczalna 250 g, kakao 100-200 g, słodycze duże ciastka - 1 op., słodycze drobne batony, cukierki - 100 g ,czekolada 5 szt.

W przypadku ograniczonych możliwości finansowych nie musisz przynosić wszystkich artykułów, możesz wybrać jeden lub kilka.

Termin zbiórki: 03- 17. 12. 2018 r. w godz. od 7:00 do 15:00 Miejsce zbiórki: SP 8 ul. Spacerowa 6 Gliwice Bojków - w małym holu przy wejściu do szkoły.

Ważne aby paczka była podpisana na zewnątrz od kogo jest darowana (imię i nazwisko). Podpisana paczka pozwoli łatwiej dotrzeć z późniejszymi podziękowaniami i jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W środku powinna znaleźć się kartka świąteczna koniecznie z życzeniami.


IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KRESOWEJ

Relacja Pana Tadeusza Puchałki z tegorocznego Festiwalu na portalu "się myśli" znajduje się tutaj

oraz na portalu "iKnurów"znajduje się tutaj.

Lwów był prastarym polskim miastem, urzekająco pięknym, bogatym w zabytki, dzieła sztuki i ducha. Miastem „Semper fidelis”- zawsze wiernym, które nigdy się nie poddawało oraz najdzielniej broniło Polski. Tak też było w listopadzie 1918 r. kiedy to zajętego przez Ukraińców Lwowa zaczęli bronić Polacy. Niestety nie mogli liczyć na szybką pomoc wojska, gdyż trwały jeszcze walki w innych częściach kraju. Mieszkańcy miasta mieli niewiele broni i doświadczenia ale nie przeszkodziło to w podjęciu słusznej obrony. W zaszczytnym obowiązku walki o wolność i niepodległość postanowili wziąć udział najmłodsi mieszkańcy Lwowa. Do szeregów obrońców pośpieszyły lwowskie dzieci, nazwane Orlętami. To oni rzucili hasło: Nie damy Lwowa! Wówczas niejedna matka wznosiła modły: „Boże, uchroń moje dziecko. Pozwól mu żyć! Polsko, która ledwie do życia powstajesz- wspomóż!”

Do tych wydarzeń sprzed stu lat nawiązywał bardzo mocno organizowany dnia 7.12.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach IX Przegląd Twórczości Kresowej. Głównym motyw em scenografii był Pomnik Chwały, który w oryginale znajduje się na cmentarzu Obrońców Lwowa. Nad sklepioną bramą pomnika znajdowała się płaskorzeźba, przedstawiająca miecz. Wejścia przez bramę strzegły dwa kamienne lwy, z których jeden miał na tarczy napis: „Zawsze wierny”, drugi zaś: „Tobie Polsko”. Również licznie rozwieszone po sali obrazy i zdjęcia przypominały o wydarzeniach z obrony Lwowa 1918 r. Międzypokoleniowa akademia upamiętniająca w sposób artystyczny Orlęta Lwowskie, była kolejną częścią obchodów jubileuszy 100-lecia odzyskania przez Polską niepodległości.

Tegoroczny przegląd zgromadził wyjątkową publiczność. Wśród mieszkańców Bojkowa oraz miłośników Kresów z różnych części Śląska gośćmi honorowymi byli : Senatora RP pan profesor Krystian Probierz, pani Janina Szymonowicz –osoba odznaczona za wieloletnią pracę Krzyżem Wolności i Solidarności. Obecni byli także pan dr Zygmunt Partyka – prezes gliwickiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oraz pani Maria Kaproń – wiceprezes. Na widowni zasiedli także prezes Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta w Gliwicach pan Jan Sznajder, przewodnicząca Koła Emerytów w Bojkowie pani Teresa Łakomska, a także przedstawicielka osiedla Zatorze w Gliwicach pani Maria Kuśnierz. Swoją obecnością zaszczycił także pan Wiesław Machnik, kresowy i śląski artysta. Obecni byli także przedstawiciele organizacji kombatanckich i członkowie Szarych Szeregów, a także rodziny bojkowskich Westerplatczyków i żołnierzy walczących pod Monte Cassino. Nie mogło zabraknąć także metodyka pani Haliny Olbińskiej, która od lat towarzyszy przeglądom kresowym oraz przedstawicieli Rady Rodziców, przewodniczącej pani Moniki Woźniak-Piśnickiej oraz zastępcy pani Justyny Rutkowskiej. Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem lokalnych mediów. Gliwicki serwis „TV Imperium” reprezentował pan Marian Jabłoński - autor programu „Detektyw historii” a przedstawicielem portalu informacyjnego „ iKnurów” był pan Tadeusz Puchałka. Dźwięk ze spotkania rejestrowany był na potrzeby audycji „Lwowska Fala” transmitowanej w Radiu Katowice.

W pierwszej części Przeglądu Kresowego grupa 6-latków z przedszkola wprowadziła widzów w nastrój walk o wolność ojczyzny, wykonując scenkę rodzajową i śpiewając pieśni patriotyczne. Następnie duetu „Tyligentne Batiary” z Bytomia przygotował wyjątkowy koncert o Lwowie. Członkowie zespołu w dowód wdzięczności za propagowanie wiedzy i utrwalanie kultury kresowej podarowali organizatorom statuetkę - serce z czarnego węgla jako symbol miłości do Kresów i górnośląskiej ziemi. W dalszej części spotkania grupa młodych rekonstruktorów, złożona z uczniów klasy 4 wcieliła się w rolę Orląt Lwowskich i weszła na salę w rytm muzyki „Marsz Lwowskich Dzieci”, - która jest swoistym kresowym już hymnem. Następnie między poszczególnymi wykonawcami piosenek, rekonstruktorzy prezentowali scenę batalistyczną z obrony Lwowa oraz motyw kultywowania przez rodziny pamięci przy grobach Orląt Lwowskich. Wśród uczestników przeglądu znaleźli się wykonawcy w różnych grupach wiekowych. Byli soliści, duety, oraz zespoły i grupy wokalne. Wśród wykonywanych utworów znalazły się piosenki o tematyce zabawnej ale i sentymentalnej. Była także śpiewana poezja oraz piosenki patriotyczne. Dominowały jednak utwory nawiązujące do czasów wojennych sprzed stu lat. Na koniec pierwszej części spotkania w okolicznościowym przemówieniu Senator RP pan Krystian Probierz powiedział, że był świadkiem nie przeglądu, ale prawdziwej uroczystości. Wspomniał także swoje doświadczenia z Kresami, kiedy to jako dziecko -syn śląskiej ziemi, znał słowo „Kresy”, tylko że miało ono inne znaczenie, gdyż tak w Jego rodzinnej miejscowości nazywano boisko za wioską. Przyznał, że w późniejszych latach poznał prawdziwe Kresy i że odwiedził już Lwów. Na koniec Senator podziękował młodym uczestnikom przeglądu a słowa uznania skierował do organizatorów, życząc aby taka inicjatywa trwała i rozwijała się jak najdłużej.

Druga część przeglądu rozpoczęła się od przemarszu grupy rekonstrukcyjnej dzieci trzymającej portrety Orląt Lwowskich i zapalone znicze. Przed łukiem chwały, gdzie powstał symboliczny „ołtarzyk pamięci”, wszyscy uczestnicy minutą ciszy uczcili bohaterstwo i ofiarę życia młodych lwowiaków. Następnie Pani Dyrektor złożyła życzenia z okazji 30-lecia istnienia gliwickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa a na ręce prezesa Pana Zygmunta Partytyki oraz wiceprezes Pani Maryli Kaproń wręczono kwiaty. Zaraz potem pan Wiesław Machnik zaprezentował publiczności swój wierszyk na temat obrony Lwowa. Punktem kulminacyjnym przeglądu było ogłoszenie wyników tegorocznego przeglądu. Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola otrzymała grupa 6 latków za utwór „Serce Batiara”. W kategorii klas od 4-6 miejsce I wywalczyła grupa chłopców z utworem Zbigniewa Herberta „Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta”. Miejsce II wyśpiewała dziewczęca grupa wokalna piosenką „Lwów jest w nas”, zaś zespół wokalny SP 8 zdobył miejsce III za utwór „Bieszczadzki trakt”. Wyróżnienia otrzymali Oliwia Pluta, oraz Jaś Jasiński za piosenkę „Orlątko” oraz grupa wokalna za utwór „Pośród wichrów i zamieci”. W kategorii klas 7-8 dwa I miejsca otrzymali Daniel Nowak oraz Danuta Ungier z Bytomia. Miejsce II wywalczyła Justyna Datkun piosenką „Chlib Kulikowski”. III miejsce otrzymała Kinga Bojanowska za utwór „Kołysanka”. Przegląd poprowadzili uczniowie klasy 6 - Kacper Jatta oraz Szymon Babło. Konkurs przygotowali dyrekcja szkoły SP 8 oraz zaangażowani nauczyciele mocno wsparci przez szkolną młodzież i rodziców.

Przesłaniem tegorocznego przeglądu była pamięć o młodych Obrońcach Lwowa oraz stawianie Ich jako wzór do naśladowania w poświęceniu i miłości do Ojczyzny. Warto przytoczyć słowa wypowiedziane w trakcie trwania uroczystości przez jednego z uczniów: „My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie jesteśmy przekonani, że Orlęta są symbolem tego, co najlepsze i godne naśladowania. Wspominając dziś Orlęta Lwowskie w naszej szkole pragniemy uczcić pamięć polskich dzieci ze Lwowa, które oddały życie za wolność i niepodległość narodu. Chcielibyśmy stać się ich godnymi następcami, jak najlepiej wykonującymi swoje obowiązki i należycie reprezentujący naszą małą ojczyznę. Nasza szkoła kształtuje w nas postawę patriotyzmu i uczy szacunku dla historii i jej niezwykłych bohaterów” .

Pośród wichrów i zamieci, pośród świstu gradu kul, bronią Lwowa polskie dzieci znosząc, rany, trud i ból. Nadaremnie wróg się sili, my nie damy Lwowa skraść! Będziem dzielnie się bronili, choćby przyszło trupem paść! Na placówce grzmią armaty, dzielnie młodzież trzyma straż. Nie oddamy jednej chaty, bo Lwów był i będzie nasz. Lecz się przecież może ziścić, że w Koronie Polskiej znów jedna perła nam zabłyśnie, nasz kochany wolny LWÓW. - Pieśń z roku 1918 r. 

 • DSC_0174
 • DSC_0214
 • DSC_0216
 • DSC_0236
 • DSC_0239
 • DSC_0330


 

KONCERT NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Jubileuszowy koncert darowany Ojczyźnie, stał się w Gliwicach-Bojkowie wieczorem wspólnego śpiewania. Młodzi artyści tym razem nie tylko występowali na scenie, ale wspólnie z publicznością tworzyli ten niepowtarzalny spektakl. Wspaniała lekcja godnej postawy! Artyści oraz goście zebrali się 15 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej SP 8 przy barwach biało-czerwonej flagi oraz wizerunkach trzech głównych ojców założycieli niepodległej Polski - Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego, aby uczcić 100-lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości w dzielnicy Gliwic, Bojkowie. Gości powitała dyrektor szkoły, Pani mgr inż. Mariola Dumin-Kowal. W ten sposób rozpoczął się uroczysty koncert „Wyśpiewana Polska”, który miał za zadanie przypomnieć wybitne polskie utwory powstałe w okresie ostatnich stu lat, a nawet wcześniej. Były to pieśni patriotyczne, dawne piosenki żołnierskie i legionowe oraz frontowe. Utwory napisane podczas II wojny światowej, jak również piosenki opozycyjne powstałe i spopularyzowane po 1989 roku. Wszystkie te utwory zabrzmiały na scenie w znakomitym wydaniu. Po odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu państwowego - Mazurka Dąbrowskiego w rytmie Poloneza (Wojciecha Kilara), w odświętnych strojach i narodowych kotylionach oraz kapeluszach i wiankach w barwach biło-czerwonych na salę weszli młodzi artyści tego wieczoru. Byli nimi przedszkolaki z grupy 5-latków oraz reprezentanci uczniów klas młodszych i starszych. Koncert miał swój niepowtarzalny charakter, gdyż jego wykonawcą była publiczność zgromadzona na sali. Każdy trzymając śpiewnik w ręce wyśpiewywał utwory takie jak: „O mój rozmarynie”, „Marsz lwowskich dzieci”, „Czerwone maki” czy „Mury”, w sumie 12 piosenek. Całość uroczystości - grę, śpiew oraz animowanie publiczności, poprowadził Pan Tomasz Pasławski. Nasz znany muzyk i artysta zadbał o poprawność śpiewanych tekstów oraz o najlepsze ich aranżacje. Sam wykonał niezwykłą i mało znaną pieśń pt. „Karol Levittoux”.

Przerywnikiem pomiędzy wspólnym śpiewem, a zarazem główną atrakcją wieczoru, były wstępy przedszkolaków i uczniów ze szkoły. Wykonywano utwory klasyczne takie jak „Płynie Wisła, płynie”, „Przybyli ułani” itp. Powrócono po wielu latach milczenia w publicznym wykonaniu niezwykłą pieśń „Deszcz jesienny deszcz”. Śpiewane utwory „Jedzie, jedzie na kasztance” czy „Wojenko, wojenko” przeplatane były inscenizacjami w wykonaniu przedszkolaków. Przygotowano też nowości – piosenki „Za co mam kochać” oraz „Urodziłem się w Polsce”, „Jest takie miejsce” a także przebojowe „Chcemy być sobą”. Wyjątkowym wykonaniem był utwór poświęcony Żołnierzom Wyklętym pt. „Wilki” do słów Zbigniewa Herberta. Piosenka zajęła I miejsce w slamie poetyckim, przygotowanym 8 listopada b.r. przez młodzież dzielnicy w siedzibie Rady Osiedla Bojków. Pieśnią wieńczącą koncert był XIX-wieczny utwór - „Jak długo w sercach naszych”. Wszyscy ze wzruszeniem wyśpiewali słowa: „Stać będzie kraj nasz cały, Stać będzie Piastów gród. Zwycięży orzeł biały, Zwycięży polski lud.” Wspaniałym wykonawcom z przedszkola i szkoły za występ podziękowała Pani Dyrektor wręczając zakładki do książek z motywem ojców założycieli niepodległej Polski. Również młodym, utalentowanym, a przede wszystkim mającym Polskę w sercu wykonawcom podziękowały Przewodniczące Rady Rodziców: Pani Monika Woźniak-Piśnicka oraz Pani Justyna Rutkowska, obdarowując każdego wykonawcę słodkim upominkiem. Aby koncert „Wyśpiewana Polska” mógł mieć tak specjalny charakter i niecodzienny wymiar musiało się zaangażować wiele osób. Pan Tomasz Pasławski przygotował repertuar, opracował śpiewniki oraz oprawę muzyczną. W rolę konferansjera, który poprowadził ten niezwykły wieczór, wcielił się absolwent szkoły Dominik Rybarz. W przygotowanie dzieci, wykonanie dekoracji oraz koordynację całości zaangażowani byli nauczyciele - Pani Lidia Sromek, Pani Joanna Bajda oraz Pan Krzysztof Kruszyński. Wszystkim odpowiedzialnym za tworzenie tego jubileuszowego wydarzenia wręczono przepiękne pąsowe róże. Ogromną rangę koncertowi nadała zgromadzona publiczność oraz wyjątkowi goście. Na wspólnym śpiewaniu obecny był konsul honorowy Republiki Kirgistanu w Polsce Pan Janusz Krzywoszyński, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Gliwicach Pan dr. Zygmunt Partyka, Pani Maria Kaproń, wiceprezeska gliwickiego oddziału TML oraz liczni jego członkowie, a także sympatycy audycji „Lwowska Fala”, Pan Wiesław Machnik znany na Śląsku ze swojego kresowo – śląskiego humoru wieszcz i artysta, Pan Tadeusz Puchałka - lokalny działacz społeczny i dziennikarz, Przedstawiciele Rady Osiedla Bojków oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Woźniak-Piaśnicka wraz z liczną delegacją rodziców. Na sali obecni byli również nauczyciele, członkowie Koła Emerytów, rodziny Westerplatczyków, Montecasyńczyków, żołnierzy Armii Krajowej, Opozycjoniści, Państwo Maryla i Stanisław Prusowie - członkowie Szarych Szeregów, rodziny dzieci i młodzież z dzielnicy Bojków. Wspaniały koncert „Wyśpiewana Polska”, dostarczył z pewnością wielu wzruszeń i emocji. Poruszył do głębi serca i pokazał jak istotna rolę w naszych dziejach pełniły pieśni i piosenka patriotyczna. Rozśpiewany wieczór stał się piękna lekcją historii, muzyki oraz świadomości tożsamości narodowej dla każdego uczestnika. Był również tworzącą wspólnotę, najlepszą formą uczczenia 100 lat niepodległości Polski w lokalnej społeczności. 


 

WYJAZD KLASY IV DO MUZEUM ŚLASKIEGO W KATOWICACH

W ramach zajęć związanych z historią i regionalizmem, uczniowie klasy IV spędzili kilka godzin w Muzeum Śląskim w Katowicach. W czasie wyprawy, która miała miejsce 24.10.2018 r. dzieci zwiedziły - Galerię sztuki polskiej 1800–1945, Galerię sztuki polskiej po 1945 roku, Galerię sztuki sakralnej oraz wystawę „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Zajęcia miały formę spaceru po poszczególnych ekspozycjach. Dzięki aktywnej formie zwiedzania uczniowie poznali różne typy wystaw – sztuki, historii, stałe i czasowe. Dowiedzieli się, czym jest oryginalny eksponat, a czym replika, poznali zasady zwiedzania muzeum i pomysły na wykorzystanie tej przestrzeni. Dodatkową atrakcją dla uczestników było przejście się po Katowickiej Strefie Kultury, do której zaliczają się Spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, siedziba NOSPR. 


 

MEDAL „PRO PATRIA”

W poniedziałek 22 października w Westybulu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, której gospodarzem był Wicewojewoda Piotr Kołodziejczyk. W czasie uroczystości nastąpiło uhonorowanie odznaczeniem „Pro Patria”. Medal ten nadawany jest w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorowany medalem został Pan Krzysztof Kruszyński. Wnioskodawcą o przyznanie Panu Krzysztofowi Kruszyńskiemu Medalu „Pro Patria”, jest Fundacja Imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej z Warszawy. W uzasadnieniu wniosku możemy przeczytać następujące słowa: „Zaświadczamy iż Pan Krzysztof Kruszyński swoją pracą i postawą społeczną w istotnej mierze przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej, a przede wszystkim do dobrego mówienia o Polsce i jej historii. Ów rozwój polega na szczególnym wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i odpowiedniości za Ojczyznę. Tak bogatą i różnorodną działalność mogą prowadzić osoby posiadające autorytet i w pełni utożsamiające się z społecznością, której służą swoja wiedzą i zaangażowaniem”. Szczególnymi obszarami działalności i zainteresowań Pan Krzysztofa Kruszyńskiego, za które otrzymał odznaczenie są: pontyfikat św. Jana Pawła II, Obrona Westerplatte 1939, fenomen Cichociemnych Spadochroniarzy AK, bitwa o Monte Cassino, Powstanie Warszawskie, historia Żołnierzy Niezłomnych oraz zagadnienia związane z Kresami Rzeczpospolitej.KOORDYNATOR ROKU

Pani Joanna Bajda została koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje Miasto bez elektrośmieci”. Od wielu lat program realizowany jest przez wychowawców klas trzecich. W roku szkolnym 2017/2018 poprzez odpowiednią edukację, prowadzenie zbiórek zużytego sprzętu elektronicznego oraz promocję akcji, Pani Joanna Bajda otrzymała tytuł Koordynatora roku 2018. Warto podkreślić, iż w całej Polsce zostało wyróżnionych jedenastu nauczycieli biorących udział w programie. Dzięki przeprowadzonej akcji szkoła wzbogaciła się o tablet, urządzenie wielofunkcyjne i pomoce do zajęć kreatywnych. Pani Joanna Bajda dziękuje społeczności lokalnej za czynne zaangażowanie się w akcję oraz promowanie postaw proekologicznych.


 

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa nr 8 organizuje w dniach od 12 grudnia do 20 grudnia 2018 r. zbiórkę elektrośmieci.

Prosimy o dostarczenie zużytych pralek, lodówek i innego sprzętu elektronicznego do szkoły w godz.7.00 -16.00.

 

Serdecznie dziękujemy.


 

Szkoła Podstawowa nr 8 serdecznie zaprasza na

IX Przegląd Kultury Kresowej,

który odbędzie się dnia 7 grudnia 2018 r. /piątek/

o godzinie 13:00 na sali gimnastycznej naszej szkoły.


 

 

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,

które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." 

Jan Paweł II

Podziel się cukierkiem 5 grudnia 2018 r. (środa) na 4 lub 5 lekcji uczniowie będą zbierać w klasach słodycze. Zostaną one przekazane dzieciom, które utraciły bliskie im osoby w HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Gliwicach.

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.


 

O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Relacja Pana Daniela Porębskiego

22 Października w Szkole Podstawowej nr 8 w Bojkowie mieliśmy zaszczyt przedstawić uczniom historię Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Całe wydarzenie nie odbyłoby się gdyby nie wsparcie Fundacji BGK która udzieliła nam grantu na 100 lecie odzyskania Niepodległości.

Do Bojkowa udałem się dość wcześnie (8.00) – pierwsza prelekcja odbyła się dla klas V-VIII, kolejne spotkanie które odbyło się po półtorej godziny odbyło się dla klas I-IV. Ostatnią grupą która uczestniczyła w prelekcjach była to najmłodsi uczestnicy szkolenia a dokładniej przedszkolaki.

Każda prelekcja dla każdej grupy była inna, łączyła je jedna rzecz a mianowicie Konspiracyjne Wojsko Polskie. Starszym dzieciom mogłem opowiedzieć o tym czym było KWP i z kim walczyli, u młodszych skupiłem się na tym kim byli Żołnierze Wyklęci a najmłodsza grupa mogła dowiedzieć się w czym chodzili Żołnierze Wyklęci . Każda z grup mogła zapoznać się z historycznym umundurowaniem oraz wyposażeniem które było używane przez żołnierzy KWP. Łącznie spotkanie trwało ponad 3 godziny i mam nadzieję, że uczniom podobała się żywa lekcja historii.

Dziękuje Dyrekcji za zgodę na zorganizowanie spotkania, nauczycielom za bardzo miłe przyjęcie oraz za przygotowanie miejsca, w którym prelekcja się odbyła, młodym artystom za wykonanie utworu Zbigniewa Herberta „Wilki” (było świetne) oraz samym uczniom za to, że wytrzymali ;) 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


 


BOJKOWSKI WRZESIEŃ W 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

z relacji Pana Tadeusza Puchałki

Dzień I

Wrześniowy świt nad Gliwicami powitaliśmy jak co roku stojąc z pochyloną głową przy grobach bojkowskich Westerplatczyków śp. chorążego Edwarda Szewczuka oraz śp. kaprala Michała Plewaka. O godzinie 4. 45 rozpoczął się alert mający na celu upamiętnienie godziny rozpoczęcia największej w dziejach ludzkości wojny, której szpony jak pamiętamy już niebawem miały dosięgnąć najdalsze zakątki świata. Rok 2018 to także okazja do świętowania okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego podczas uroczystości na bojkowskim cmentarzu wspomniano także o tym szczególnym wydarzeniu. Pięknie prezentowała się drużyna knurowskich harcerzy, obok których stanęli w zwartym szyku gliwiccy harcerze, a także pododdział Strzelców Rzeczpospolitej, oraz Poczty Sztandarowe wielu organizacji i stowarzyszeń, wśród których nie zabrakło górniczej braci i naszych strażaków. Obecne były także delegacje kadry dowódczej jednostek wojskowych stacjonujących na terenie Gliwic, obecni byli także parlamentarzyści oraz delegacja Rady Miasta Gliwic, oraz goście z Kazachstanu i Kirgistanu. Przed grobami bojkowskich Westerplatczyków odprawione zostało nabożeństwo polowe, zaś Oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic.

Pierwszego dnia dwudniowych uroczystości był także czas, na wyróżnienie byłych żołnierzy Montecassinczyków z Bojkowa. W Apelu Poległych wspomniano także o ofiarach – obywatelach II Rzeczpospolitej pomordowanych przez oddziały UPA i OUN w czasie ludobójstwa na Kresach. Licznie zgromadzeni goście, mieszkańcy Bojkowa oraz młodzież, mieli także okazję wysłuchać pieśni, „Hymnu konfederatów barskich”. Warty honorowe przy grobach bojkowskich Westerplatczyków wystawiali żołnierze JW. AGAT, rekonstruktorzy z Fundacji im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939 oraz strażacy OSP w Bojkowie. Na zakończenie uroczystości została oddana salwa honorowa.

Na szczególne słowa uznania zasługuje bojkowska młodzież, o czym wspomniał przedstawiciel Rady Miasta Gliwic podczas swojego wystąpienia, podkreślił, iż to właśnie im zawdzięczamy tak bogatą oprawę tych uroczystości. Z roku na rok młodzieży przybywa, rośnie też w młodzieży zainteresowanie historią, także co bardzo ważne, tą lokalną, a wspaniałym przykładem właściwego wychowania dzieci i młodzieży jest odradzające się harcerstwo – która to organizacja nie tylko uczy ale i wychowuje zaś przykładem tego była chociażby postawa skautów z Gliwic i knurowskich harcerzy. Jak co roku i tym razem, obecni byli wychowawcy, nauczyciele, szkoły nr 8 w Gliwicach Bojkowie, która to placówka podobnie jak ,Rada Osiedla Bojków, Parafia Narodzenia N.M.P w Gliwicach, a także Jednostka Wojskowa AGAT IM. Gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”, w Gliwicach, 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego w Gliwicach, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, a także Ochotnicza Straż pożarna Bojków, i Fundacja im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939 były współorganizatorami wspomnianych uroczystości. Nie zapominają o „Bojkowskim Wrześniu” członkowie Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej z Gliwic, którzy i w tym roku zaszczycili swoją obecnością bojkowskie uroczystości.. Najdroższe wszystkim są chyba jednak rodziny naszych lokalnych bohaterów, stoją tuż obok wart honorowych i są niejako żywym dowodem pamięci tamtych czasów.

Tradycyjnie honorowym Patronatem bojkowskie wydarzenia obieli; SZEF URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH, Jan Józef Kasprzyk, PREZYDENT MIASTA GLIWICE – Zygmunt Frankiewicz, oraz MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939- Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przypomnijmy, że tegoroczne obchody zostały opatrzone ogólnopolskim programem „Niepodległa” i otrzymały dofinansowanie ze środków Samorządu Miasta Gliwice.

Dzień II

„Jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas”. Pod tym hasłem będziemy przeżywać dzisiejszy szczególny koncert – przypomniała dyrektor Szkoły Podstawowej nr.8 w Gliwicach – Bojkowie pani Mariola Dumin – Kowal, otwierając uroczystości drugiego dnia obchodów „Bojkowskiego września’, w murach swojej szkoły. Wcześniej jednak czekała nas uczta dla ducha, w kościele parafialnym pw. Narodzenia N.M.P w Gliwicach – Bojkowie. Nabożeństwo zostało odprawione w intencji wszystkich walczących w obronie niepodległości Polski, ze wspomnieniem Westerplatczyków, w tym bojkowskich żołnierzy, chorążego Edwarda Szewczuka oraz kaprala Michała Plewaka.

Po mszy świętej goście oraz mieszkańcy Bojkowa udali się do sali sportowej przy Szkole podstawowej nr.8 w Gliwicach – Bojkowie by uczestniczyć w koncercie zatytułowanym ”Jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas” , którego wykonawcami byli młodzi artyści zespołu „ANTYRAMA”, z Bielska – Białej w składzie; kierownik zespołu, a także akompaniament (instrumenty klawiszowe) mgr. Aleksandra Kluz Magdalena Baczyńska, Weronika Przemyk, Monika Komędera, Marek Kanior, Wiktoria Kruczek, Mateusz Szewczyk, Damian Pytka.

Koncert zespołu dzięki współpracy bojkowskiej młodzieży, Klaudii Orzechowskiej, Michała Midzierskiego, oraz Macieja Kulczyny, stał się czymś w rodzaju historycznego spektaklu, który uniósł publiczność na skrzydłach burzliwych dziejów naszej historii, przywołując raz jeszcze bohaterów tamtych wydarzeń, a także w słowach poezji ukazując piękno ojczystego kraju. Zarówno artyści zespołu jak młodzi aktorzy bojkowskiej szkoły zostali na koniec pożegnani gromkimi brawami i owacją na stojąco, więc jak należy się domyślać były także bisy. Warto wspomnieć, iż w tegorocznym koncercie uczestniczyły rodziny i bliscy bojkowskich bohaterów, a także goście honorowi; Przedstawiciele Zarządu Fundacji im. Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej z Warszawy, na ręce których młodzież bojkowska złożyła pamiątkowy prezent w dowód wdzięczności za pomoc, którą fundacja udziela młodym ludziom, w tym także bojkowskiej młodzieży. Obecny był także Konsul Generalny Republiki Kirgiskiej Janusz Krzywoszyński.

Spektakl którego byliśmy świadkami na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych, czego dowodem była reakcja publiczności, która długo nie pozwalała artystom zejść ze sceny. Na koniec poproszono panią Aleksandrę Kluz by w kilku słowach wspomniała o swoim zespole.

Grupa powstała przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielsku Białej informowała kierownik zespołu. Jak należy się domyślać, wysoki poziom artystyczny nie zawsze jest dziełem wysokiego wykształcenia w kierunku muzycznym, pani Aleksandra jest informatykiem pracującym w bielskim liceum, i jest chyba żywym przykładem, że wiele w życiu można osiągnąć dzięki pasji, w tym przypadku do muzyki, którą to stara się z bardzo dobrym skutkiem zaszczepić w młodych ludziach. Dziś w zespole jest jedna tylko uczennica bielskiego liceum, pozostali to już studenci, lecz nie zrywają więzów z dawnym środowiskiem, dzięki temu zespół działa i rozwija się. Grupa odnotowała już pierwsze znaczące sukcesy, trudno wymieniać wszystkie, przypomnijmy tylko, iż jedną z nagród był wyjazd do Brukseli. Zespół otrzymał także kilka nagród IPN-u, mają za sobą nagranie pierwszej płyty, a utworów zespołu z tego krążka można często posłuchać na antenie „Lwowskiej Fali” – Radia Katowice.

Dwudniowe uroczystości wyglądały tak jak wyglądały dzięki młodzieży z Bojkowa. Należy także podkreślić, iż prowadzeniem koncertu zajął się w sposób profesjonalny absolwent bojkowskiej szkoły, Tomasz Szymański, który w niezwykły sposób wprowadzał publiczność w program uroczystości. Zatem niech raz jeszcze wolno nam będzie użyć znanego nam cytatu, który ukazuje, i daje nam niejako obraz bojkowskiej placówki - „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


 

WAKACYJNY OBÓZ

W tym roku dzięki współpracy naszej szkoły z Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK możliwy był wyjazd kilkorga dzieci na zorganizowany przez Fundację obóz „Cichociemnych” w Janowie Lubelskim. W trakcie obozu zaplanowano dla dzieci wiele atrakcji, wśród których znalazły się m.in. zajęcia z zakresu surwiwalu, samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaplanowano również zajęcia w parku linowym, olimpiada sportowa, zajęcia na strzelnicy, przeprawę terenowo-bagienna, Park Wodny w Janowie Lubelskim, wycieczkę na Porytowe Wzgórza, wycieczki rowerowe, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe i zajęcia terenowe. Oprócz szansy na wypoczynek oraz atrakcyjne spędzenie wolnego czasu młodzież otrzymała również szansę na poznanie historii Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


 

ZASADY ZBIERANIA ŚRODKÓW NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 rok szkolny 2018/2019

Drodzy Rodzice,

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rada Rodziców w nowym składzie wznawia swoją działalność i tak jak w latach ubiegłych pragnie wszystkich rodziców zaprosić do współpracy oraz zachęcić do udzielenia Radzie finansowego wsparcia.

Wszystkie informacje wraz z mailem kontaktowym do Rady Rodziców zostały zamieszczone na stronie: https://www.sp8gliwice.pl/index.php/rada-rodzicow


 

11 LISTOPADA

W piątek 09.11.2018 o godzinie 10:45 uczniowie i przedszkolaki z naszej szkoły będą uczestniczyć w przygotowanej przez grupę 6-latków akademii z okazji Święta Niepodległości połączonej z uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski.

O godzinie 15:00 serdecznie zapraszamy rodziców i mieszkańców Gliwic na uroczystość przygotowaną z okazji 11 Listopada.


 

XXVI ZLOT MŁODZIEŻY TOSZEK 2018

15 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w imprezie turystycznej organizowanej przez PTTK Gliwice. Cała impreza odbywała się na dziedzińcu średniowiecznego zamku w Toszku. Celem wycieczki było poznawanie historii i obiektów zabytkowych Ziemi Śląskiej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i uczestnictwo w różnych konkurencjach sportowych. Rywalizacje sportowe dotyczyły: Piątek Piłkarskich, gry w Dwa Ognie, Zręcznościowego toru przeszkód, Kolarskiego Toru Przeszkód, gry w Bule. W międzyszkolnych rozgrywkach sportowych, drużyna dziewcząt z klasy VI, zajęła III miejsce w Dwa Ognie. Zwiedziliśmy również uroczy rynek Toszka, a pod fontanną na głównym placu wykonaliśmy zdjęcie naszej wspaniałej grupy. Każdy uczestnik zlotu, miał również możliwość zwiedzenia wieży zamkowej oraz poznania historii i legend związanych z Toszkiem. Na terenie zamku wszyscy bawili się wyśmienicie. Nawet pogoda sprawiła nam niespodziankę, bo słońce świeciło jak w środku lata.

Organizatorzy: Małgorzata Kwaśnicka, Barbara Badura


 

POGADANKA

W czwartek 08.11.2018 odbędzie się pogadanka dla uczniów klas I-V na temat:

 


 

SPOTKANIE Z BRACTWEM KERIN

7.11.2018 roku w naszej szkole odbędzie się dla chętnych osób lekcja historii, którą poprowadzi Bractwo KERIN temat 100 lecie odzyskania niepodległości. Zajęcia odbędą się o godzinie 13:00. Koszt uczestnictwa 7zł/osobę. Akcja „Światełko dla Lwowa i dla Bojkowa”

W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania niepodległości. Również sto lat temu młodzi mieszkańcy Lwowa stanęli do nierównej walki w obronie swojego miasta. We współpracy z Fundacją Pomaganie Łączy Ludzi organizujemy zbiórkę zniczy, które zapłoną na mogiłach Obrońców Lwowa i na polskich grobach na cmentarzach: Łyczakowskim, Janowskim i cmentarzu żołnierzy polskich w Mościskach w dniach 1 i 11 listopada. Wzorem ubiegłego roku chcemy także pamiętać o zmarłych nauczycielach i pracownikach naszej szkoły, a także o osobach zasłużonych dla naszej dzielnicy. Pragniemy aby 1 listopada na Ich grobach zapłonęły znicze,  jako znak pamięci ze strony społeczności szkolnej. Dlatego łącząc te dwie inicjatywy w jedną   - zwaną  „Światełko dla Lwowa i dla Bojkowa”, prosimy chętnych uczniów o przynoszenie do szkoły zniczy średniej wielkości do dnia 22 października.  


 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach: Pani mgr inż. Mariola Dumin-Kowal za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Gratulujemy !

Grono Pedagogiczne,

Pracownicy Administracji i Obsługi SP 8 w Gliwicach


 

 

APEL NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

04.10.2018 odbył się w naszej szkole apel dotyczący bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że wiele kłopotów i nieprzyjemnych sytuacji może być też spowodowanych przez drugiego człowieka. (uczeń idzie do szkoły z tornistrem, zostaje zaczepiony przez obcą osobę, mężczyznę w płaszczu w ciemnych okularach, itp. , który coś od ucznia chce)

Z taką sytuacją możemy się spotkać każdego dnia. Jednak uniknięcie przykrych konsekwencji, które mogą wyniknąć z takiego spotkania jest możliwe pod warunkiem, że będziemy przestrzegać kilku ważnych zasad:

1.Nigdy nie rozmawiajmy z nieznajomymi bo tak naprawdę nie wiemy, czy taka osoba nie ma złych zamiarów względem nas.

2.Jeśli już zostaniemy przez kogoś zagadnięci, zawsze możemy o tym powiedzieć, że właśnie czekamy na mamę, tatę, starsze rodzeństwo, którzy weszli do sklepu obok.

3.Jeśli to możliwe, nie spacerujemy sami po zmroku. Jeśli już jest to konieczne, a nie możemy udać się gdzieś z osobą dorosłą, starajmy się chodzić z kolegą/koleżanką.

4.W przypadku zauważenia jakieś podejrzanej nieznajomej osoby, która coś od nas chce lub coś nam proponuje, pamiętajmy zawsze, aby powiedzieć o tym osobie dorosłej (rodzicom nauczycielowi, wychowawcy).


 


 22 września  - żywa lekcja historii

 

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Stowarzyszenie Tradycji Konspiracyjnego Wojska Polskiego ma zaszczyt zorganizować dla uczniów SP 8 w Gliwicach spotkanie historyczne poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

Prelekcja połączona będzie z prezentacją broni używanej przez żołnierzy jak również  z pokazem umundurowania. Oprócz tego, uczniowie dowiedzą się kim byli Żołnierze Wyklęci, przeciwko komu musieli walczyć oraz co działo się z nimi później. Spotkanie przeprowadzane będzie w formie wykładu otwartego – uczniowie będzie mogli aktywnie włączyć się w jego przebieg, poprzez zadawanie pytań oraz wyrażanie swoich  opinii.


 

ZEBRANIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach – w nawiązaniu do informacji przekazanych na zebraniu ogólnym z rodzicami 05.09.2018 – powiadamia, że zebranie rodziców uczniów SP 8 w Gliwicach na temat specyficznych  potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów odbędzie się w dniu 26.09.2018 (środa) o godz. 16.00 w sali  26. Spotkanie poprowadzi pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach. Zapraszamy wszystkich rodziców nie tylko rodziców uczniów z SPE.

 

Zapraszamy

prowadząca spotkanie, dyrektor, pedagog


 

PETYCJA

W dniu 27 sierpnia 2018 r. do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach skierowana została petycja.

Wnoszącym petycję jest Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa KRS: 0000059459 www.gmina.pl www.samorzad.pl Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Skan petycji znajduje się tutaj.

Odpowiedź na petycję została wysłana w formie elektronicznej oraz pisemnej.

 


 

ZEBRANIE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach – w nawiązaniu do informacji przekazanych na zebraniu ogólnym z rodzicami 05.09.2018 – powiadamia, że zebranie rodziców uczniów klasy VIII odbędzie się w dniu 24.09.2018 (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali 31.

Tematem zebrania będzie:

 • przekazanie informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

 • przekazanie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującym w roku szkolnym 2018/2019

 • zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 • przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

 • złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

 

Zapraszamy

dyrektor, pedagog i wychowawca klasy

 


 

SZATNIA

 

Informujemy, że wszyscy uczniowie otrzymali od wychowawców kluczyki do szafek. Kluczyk należy zwrócić do wychowawcy na zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W przypadku zgubienia kluczyka prosimy o powiadomienie o tym fakcie wychowawcę.

W szafkach uczniowie mogą przechowywać zmienne obuwie, okrycie oraz podręczniki/przybory szkolne.

Za pozostawione w szafkach wartościowe przedmioty szkoła nie bierze odpowiedzialności.

Uczniowie zobowiązani są do każdorazowego zamykania swoich szafek i  nie pozostawianie w nich resztek jedzenia.

 


  ŚWIETLICA 2018/2019

Zgłoszenia uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 można już dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00-14:00. Druki zapisu znajdują się w sekretariacie szkoły lub można pobrać i wydrukować z naszej strony tutaj.


 UWAGA RODZICE, UCZNIOWIE !

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. (poniedziałek)

O godzinie 8:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kościele NMP, a następnie o 9:00 przechodzimy na salę gimnastyczną na spotkanie z pedagogami, wychowawcami.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Mariola Dumin - Kowal

 

PS3 września uczniowie klas I-VIII otrzymają podręczniki na nowy rok szkolny.

Rodziców uczniów klas I prosimy o  przynoszenie rogów obfitości (podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka) na salę gimnastyczną od godziny 7:30.


 

starsze wiadomości>>

Zegar